Uroczystości w Zaleszanach

ks. Piotr Makal, 31 lipca 2022

Święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i świętych Męczenników Ziemi Podlaskiej jest dniem gromadzącym od kilku lat w domu zakonnym św. Katarzyny w Zaleszanach coraz liczniejsze rzesze wiernych i duchowieństwa.

W tym roku uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła i biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza. Podczas św. Liturgii obecny był ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Całonocne czuwanie, którym w piątek rozpoczęto obchody święta, zgromadziło po raz pierwszy pieszych pielgrzymów z Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Starego Kornina. Nabożeństwu przewodniczył biskup Paweł w asyście biskupa supraskiego Andrzeja wraz z licznie przybyłym duchowieństwem.

W nocy odsłużono akatyst przed Leśnianską Ikoną Matki Bożej, który mimo późnej godziny zgromadził wielu wiernych.

Kolejne nabożeństwo do Przenajświętszej Bogurodzicy, przed Jej Zaleszańską ikoną, sprawowane było w sobotę rano. Po nim pod przewodnictwem Jego Eminencji metropolity Sawy odsłużono główną św. Liturgię, w trakcie której kazanie wygłosił archimandryta Piotr z monasteru w Jabłecznej. Kaznodzieja podkreślił znaczenie męczeństwa i modlitw kierowanych do Bogurodzicy. Wezwał wszystkich do codziennej modlitwy słowami archanioła Gabriela „Bohorodice Diewo radujsia…”

Uroczystości zakończyły się procesją na miejsce upamiętniające śmierć świętych męczenników podlaskich.

„Przedziwny jest Pan! Nie my, a On naszymi rękami czyni wielkie cuda” – tymi słowami na zakończenie święta zwrócił się do zebranych metropolita Sawa. Hierarcha apelował o szanowanie tradycji i trudu przodków oraz o dawanie świadectwa swojej prawosławnej wiary. Budująca się cerkiew jest pomnikiem tych, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Dlatego tak ważna była w tym miejscu ubiegłoroczna wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Jego Ekscelencji Andrzeja Dudy.

Metropolita Sawa podziękował za obecność biskupom, przedstawicielom władz, duchowieństwu i pielgrzymom. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował pod adresem sióstr, na czele z przełożoną mniszką Katarzyną, za to, że podjęły się trudu budowania wspólnoty i nowej świątyni. Jego Eminencja podziękował wszystkim, którzy wspierają budowę cerkwi i monasteru.

Prośbę o modlitwy i gorące podziękowania hierarchom, duchowieństwu i przybyłym wiernym skierowała także przełożona wspólnoty monasterskiej mniszka Katarzyna.

zdjęcia: Sławomir Kiryluk

za: orthodox.pl