XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu

ks. Marek Bonifatiuk, 30 lipca 2022

W dniach 22-24 lipca odbył się w Zgorzelcu XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Tradycyjnie do nadgranicznego miasta zawitali wszyscy, którzy czują się związani z kulturą grecką. Było to święto wszystkich Greków zamieszkujących Zgorzelec i okolice, jak i tych, którzy są związani z tym miejscem zarówno w Polsce, Grecji, Niemczech, jak i innych krajach całego świata.

Część oficjalna Festiwalu rozpoczęła się tradycyjnie w piątek w parku im. Ignacego Paderewskiego przy pomniku upamiętniającym 6500 żołnierzy IV Korpusu Armii Greckiej, którzy w latach 1916-1919 przebywali na terenie dzisiejszego Zgorzelca (ówczesna część Görlitz). Tegoroczne uroczystości rozpoczął barwny korowód zespołu taneczno-muzycznego "Genitsaries kie Bules" z partnerskiego miasta Naoussa z Grecji.

Po odegraniu hymnów państwowych Grecji i Polski okolicznościowe przemówienia wygłosili Dyrektor Festiwalu Nikolaos Rusketos, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz i Zastępca Burmistrza Naoussy Dora Baltatzizu. Na zakończenie Małą Doksologię celebrował proboszcz parafii prawosławnej w Zgorzelcu ks. Marek Bonifatiuk. Kolejnym punktem piątkowego dnia była „Grecka Biesiada” w tawernie „Naoussa”.

Na scenie miejskiego amfiteatru przez cały weekend królowała grecka i polska muzyka. Zespół muzyczny Nikolasa Rusketosa – „Orfeusz” obchodził 40-lecie pracy artystycznej. Gośćmi specjalnymi Festiwalu byli Stachursky oraz Don Wasyl i Cygańskie Gwiazdy. W tym roku festiwal uświetnił swą obecnością budzący zachwyt swoimi występami zespół "Genitsaries kie Bules". Podobnie jak w poprzednich latach dużą popularnością cieszył się konkurs o Grand Prix Festiwalu. Zwyciężczynią tegorocznego konkursu została Eliza Sacharczuk z Białegostoku.

W czasie swego pobytu oficjalna delegacja z partnerskiego miasta Naoussa na czele z Zastępcą Burmistrza Naoussy Dorą Baltatzizu, Przewodniczącym Rady Miasta Kostasem Hatzistyllisem i artystami zespołu taneczno-muzycznego odwiedziła Parafię Prawosławną w Zgorzelcu.

W niedzielę w dolnej kondygnacji nowo budowanej cerkwi świętych Konstantyna i Heleny grecką delegację przywitał proboszcz ks. Marek Bonifatiuk. Zapoznał pokrótce gości ze specyfiką miejscowej społeczności prawosławnej, która od swych początków jest związana z Grekami i Grecją. Na ręce Pani Burmistrz wręczył ikonę i skromne prezenty związane z Cerkwią Prawosławną w Polsce. Pani Dora Baltatzizu przekazała upominki związane z miastem Naoussa. Zapewniła też, że poinformuje władze swego miasta o trudach prawosławnej społeczności zgorzeleckiej związanych z budową nowej świątyni. Na koniec Grecy odwiedzili jeszcze drewnianą cerkiew. Zachwycili się jej pięknem i prostotą.

Kolejny Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu był świadectwem ciągłego trwania greckiej kultury w mieście nad Nysą Łużycką.

Fotografie: Jan Jędrzejczyk