Supraśl - Kolorowa Kontemplacja

29 lipca 2022

Przedstawiamy kolejne wideo z cyklu "Kolorowa Kontemplacja":Wspaniała gotycko-bizantyjska cerkiew obronna w Supraślu to wierna rekonstrukcja cerkwi z XVI wieku. Przez stulecia znajdowały się tu freski bałkańskich mistrzów ikonografii. Po zakończeniu odbudowy przystąpiono również do odtworzenia dawnego wnętrza.

Mnogość przedstawień wypełniających cerkiew tworzy niespotykaną nigdzie indziej w Polsce przestrzeń sakralną. W głównej nawie znajdujemy dziesiątki sylwetek świętych i ilustracje do Akatystu Zwiastowania Bogurodzicy.

Partnerem cyklu "Kolorowa Kontemplacja" jest: