Dobiegło końca doroczne spotkanie dyrygentów i psalmistów

Mirosław Demczuk, 28 lipca 2022

27 lipca br., zakończyło się 22. seminarium dyrygentów i psalmistów, odbywające się w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Tegoroczne spotkanie zgromadziło blisko pięćdziesięciu kierowników chórów ze wszystkich diecezji PAKP.

Uczestnicy sympozjum mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem współczesnych kompozytorów muzyki cerkiewnej. Nie zabrakło również zajęć praktycznych, podczas których zgromadzeni wykonywali poznane utwory czy wysłuchali cennych wskazówek dotyczących realizacji transmisji nabożeństw. Czas spędzony w monasterskich murach sprzyjał modlitwie, integracji środowiska dyrygentów, wymianie doświadczeń, zwłaszcza między pokoleniami. Dyrygenci i psalmiści uczestniczyli w monasterskich nabożeństwach, w czasie których śpiewali. Tradycyjnie spotkanie zakończył krótki koncert nowo poznanych utworów.

Podsumowania spotkania dokonał Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz. Seminarium zakończyło gromkie mnogaja leta odśpiewane Jego Eminencji metropolicie Sawie, pomysłodawcy jabłeczyńskich spotkań oraz profesorowi Włodzimierzowi Wołosiukowi, organizatorowi przedsięwzięcia, obchodzącemu następnego dnia imieniny.

tekst i zdjęcia: protodiakon Mirosław Demczuk

za: orthodox.pl