polska: Święto Równej Apostołom Księżnej Olgi w Łodzi

Święto Równej Apostołom Księżnej Olgi w Łodzi

26 lipca 2022

Uroczystości wysławiające świętą, patronkę cerkwi w Łodzi, rozpoczęły się 23 lipca br. Wsienocznym Bdienijem, któremu przewodniczyli Ekscelencje: abp Jakub, ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej i bp Atanazy, biskup łódzki i poznański, w asyście duchowieństwa miejscowej diecezji, jak i zaproszonych księży przybyłych na święto.

24 lipca, w dniu, w którym przypada adoracja św. Księżnej Olgi, pontyfikalną Boską Liturgię poprzedziło uroczyste powitanie hierarchów naszej Cerkwi przez dzieci i młodzież łódzkiej parafii, jak również radę parafialną na czele z jej starostą, oraz proboszcza ks. mitrata Eugeniusza Fiedorczuka. Święto zgromadziło rzeszę wiernych, którzy licznie przybyli z miejscowej i z pobliskich parafii, wchodzących w administracyjne granice naszej diecezji. Podczas św. Liturgii do wiernych z homilią zwrócił się ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, władyka Jakub: „…dziś wysławiamy św. Olgę, patronkę tej świątyni, której nadano cześć Równej Apostołom. Tę godność posiada niewielu świętych w Cerkwi prawosławnej, jak i całym panteonie świętych chrześcijańskich. Ta cerkiew była źródłem apostolskiej nauki, emanującej poprzez wstawiennictwo świętej na tych, dla których to miejsce było źródłem „wody żywej” - wiary Chrystusowej. Na początku były to dzieci z parafialnego sierocińca, później wierni powojennej, traumatycznej rzeczywistości kraju. Dziś stanowi ona źródło nowej Łaski, spływającej na tych, którzy z wiarą i pobożnością przychodzą do niej, dla tych którzy zagubieni, zmuszeni są poprzez różne sytuacje życiowe, także ostatni czas i rzeczywistość wojenną, szukać lepszego życia. Apostolstwo, jak większości w dzisiejszym świecie wydawać by się mogło, stanowi swego rodzaju przeżytek, archaizm kulturowy;  jednak dla ludzi poszukujących nadziei i sensu życia działanie Ducha Świętego trwa nadal i właśnie w takich świętych miejscach jak ta cerkiew odnajdują siebie samych, odnajdują wiarę, optymizm, nadzieję i to dla nich nauka apostolska współczesnego świata jest realnością apostolską, która przenika teraźniejszość…”

Po zakończeniu św. Liturgii Eucharystycznej nastąpiło poświęcenie nowej ikony „Nierukotworennago Spasa”- „Obrazu nie ręką stworzonego” która znalazła swoje miejsce w bocznym „kijocie”, znajdującym się w świątyni.

Ze słowem końcowym, wieńczącym uroczystości, zwrócił się władyka Atanazy, dziękując Jego Ekscelencji Abp. Jakubowi za jego przybycie po raz pierwszy na to patronalne święto, za jego modlitwy wzniesione przed ołtarzem Najwyższego i tej świątyni. „….Niech Wszechmogący i Łaskawy Bóg dla modlitw świętej i jej wstawiennictwa ma nas wszystkich w swojej opiece, łódzką wspólnotę parafialną i obdarowuje nas wszystkich Swymi Obfitymi Łaskami.”

Po zakończonych nabożeństwach wszyscy wierni udali się na plac przy cerkwi św. Olgi, by po uczcie duchowej nasycić się podczas parafialnego pikniku także cieleśnie, przygotowanymi przez parafię darami Bożymi.

tekst i foto: o. Adam Weremijewicz i redakcjalp

za: diecezjalp.cerkiew.pl