Święcenia diakońskie w katedrze metropolitalnej

Karion Szeszko, 25 lipca 2022

Dnia 24 lipca 2022 r., w VI niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie, przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, wikariusz Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Hierarsze asystowało duchowieństwo katedry oraz przybyli goście w osobach uczestników międzynarodowego spotkania młodzieży w Supraślu. Tradycyjnie śpiewał chór pod dyrekcją protodiakona Sergiusza Bowtruczuka.

W tym dniu czytany jest fragment Ewangelii wg św. Mateusza, w którym przytaczana jest historia o uzdrowieniu przez Jezusa Chrystusa paralityka. Zbawiciel, uzdrawiając chorego słowami: „Odwagi, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy”, udowadnia swoje Bóstwo i moc odpuszczania grzechów. Jak podkreślił kaznodzieja, ks. prot. Mirosław Lewczak, w życiu każdego chrześcijanina bardzo ważnym jest zwracanie się do Boga, gdyż to On jest pierwszym lekarzem i Zbawicielem naszych dusz i ciał. Ponadto, nawiązując do czytanych tego dnia słów apostoła Pawła, kaznodzieja zaznaczył jak bardzo ważna w naszym życiu jest miłość, nie tylko wobec naszych przyjaciół, ale też wobec niesprzyjających nam ludzi, konstatując to słowami: „Błogosławcie, a nie przeklinajcie”.

W trakcie św. Liturgii, Jego Ekscelencja biskup Paweł udzielił święceń diakońskich subdiakonowi Jakubowi Moczarskiemu.

Diakon Jakub Moczarski urodził się w 1996r. w Warszawie w rodzinie Jarosława i Anny Moczarskich. Edukację szkolną odbył w rodzinnym mieście Mińsku Mazowieckim – ukończył Gimnazjum Artystyczne w Fundacji Edukacji Artystycznej oraz Liceum przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej. W 2015r. ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku mechatronika, obroną pracy inżynierskiej uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. Następnie kontynuował edukację na tym samym wydziale oraz kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Jednocześnie rozpoczął edukację na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Aktualnie jest studentem ostatniego semestru studiów drugiego stopnia tejże uczelni. Od młodych lat jest związany z katedrą metropolitalną św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2015 – 2020 był subdiakonem Jego Eminencji metropolity Sawy, z rąk którego 25 grudnia 2016r. przyjął chirotesję lektorską. Od 16 listopada 2020r. pracuje zawodowo jako analityk biznesowy. 18 lipca 2021r. wraz z Natalią Sadowską otrzymał sakrament małżeństwa.

zdjęcia: diakon Igor Kutovyi