Pamięć św. Antoniego Pieczerskiego w Rogaczach

24 lipca 2022

W dniu 23 lipca 2022 r., parafia pw. Narodzenia Bogurodzicy w Rogaczach uroczyście obchodziła pamięć św. Antoniego Pieczerskiego, którego miejscowi wierni darzą szacunkiem, wznosząc ku niemu swoje modlitwy i prośby.

Świąteczny dzień rozpoczął się odczytaniem akatystu do świętego mnicha, po którym poświęcono wodę. Tego dnia św. Liturgię sprawował Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł. Przed wejściem do świątyni hierarchę witały: dzieci, przedstawiciele rady parafialnej i proboszcz parafii, ks. prot. Mirosław Awksietijuk. Po przeczytanym fragmencie św. Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ihumen Pafnucy, który przybliżył postać świętego Antoniego Pieczerskiego oraz zwrócił uwagę na konieczność przystępowania do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii.

Po św. Liturgii miała miejsce procesja podczas, której modlono się za dusze byłych proboszczów parafii w Rogaczach, spoczywających wokoło świątyni.

Na zakończenie świątecznych uroczystości do zebranych zwrócił się biskup Paweł, który ukazał postać św. Antoniego jako przykład do naśladowania we współczesnym czasie. Jego Ekscelencja powiedział m.in.: „w otaczającym świecie nie ma człowieka, który nie grzeszy. Sam Bóg jest wyłącznie bez grzechu. Zadaniem każdego z nas jest kajać się za swoje przewinienia i przynosić skruchę. Przykładem ku temu jest osoba św. Antoniego, niejednokrotnie prześladowana przez ówczesnych książąt, nigdy jednak nie pałająca rządzą zemsty, a pokonująca wszelkie trudności modlitwą i postem”.

Wiele uwagi biskup Paweł poświęcił jak najczęstszej potrzebie przystępowania do św. Eucharystii. Święta Eucharystia jest gwarantem życia wiecznego. „Człowiek żyje czasowo na ziemi. W człowieku żyje wieczna dusza, która jest elementem Bożym w każdym z nas. Bez wiary dusza ginie. Dlatego tak nieodzownym jest rozwijanie wiary poprzez życie Chrystusem w św. Eucharystii oraz na przykładzie wielkich filarów Cerkwi, ascetów, męczenników, czy mnichów, takich jak św. Antoni”.

Następnie hierarcha przekazał arcypasterskie błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy oraz podziękował miejscowemu proboszczowi za przygotowanie święta. Podziękowania skierowano do chóru za piękny i modlitewny śpiew, rady parafialnej oraz wszystkich przybyłych na święto. W uznaniu za pracę i trud w miejscowej parafii, Listem pochwalnym nagrodzona została Eugenia Korneluk.

ks. Roman Dubiński

zdjęcia: ks. Paweł Kuczyński