Uroczystości Chrztu Rusi w Kijowie: 80 tysięcy wiernych na procesji i nowy święty

Dominika Kovačević, 29 lipca 2016

W dniach 27-28 lipca w Kijowie miały miejsce uroczystości rocznicy Chrztu Rusi i 1000-lecia obecności staroruskich mnichów na Świętej Górze Atos. Dla Ukraińców, z racji wojny toczącej ich kraj i pogłębiającego się kryzysu, modlitewne zjednoczenie z okazji takich światłych rocznic było szczególnie ważne i potrzebne.

Uroczystości rozpoczęły się 27 lipca molebniem na Górze św. księcia Włodzimierza, któremu przewodniczył metropolita Onufry – zwierzchnik Cerkwi Ukraińskiej. Następnie, wraz z innych hierarchami, przewodził on procesji do kijowsko-pieczerskiej ławry Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy (tzw. „Uspieńskiej”). Procesja krocząca przez ukraińską stolicę zgromadziła nie mniej, niż 80 tysięcy uczestników – możliwe jest nawet, iż wzięło w niej udział 100 tysięcy wiernych. Część z nich przez niemalże cały miesiąc, począwszy od 3 lipca, przemierzała kraj w tzw. Ogólnoukraińskiej Procesji, której zwieńczeniem były właśnie kijowskie uroczystości. W trakcie Ogólnoukraińskiej Procesji niesiono cudotwórcze ikony, a także ikona św. Antoniego Peczerskiego, sprowadzona przez delegację Cerkwi ukraińskiej Atosu ze względu na jubileusz 1000-lecia obecności staroruskich mnichów na tej Świętej Górze.

Zapis video molebnia i procesji


Natomiast 28 lipca, w dzień pamięci (wg starego stylu przypadł wówczas 15 lipca) św. równego apostołom księcia Włodzimierza, dzięki któremu Ruś ostatecznie przyjęła chrześcijaństwo, metropolita Onufry wraz z ukraińskimi hierarchami sprawował uroczystą Boską Liturgię na ołtarzu polowym przed kijowsko-pieczerską ławrą. Uczestniczyło w niej tysiące wiernych, obecni byli także przedstawiciele dyplomacji z krajów związanych z prawosławiem.

W trakcie nabożeństwa, zgodnie z decyzją Świętego Synodu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z 20 lipca br., oficjalnie ogłoszono Jana Wyszeńskiego świętym; był to asceta i pisarz żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, który w swej twórczości walczył również z rzymskim katolicyzmem i uniatyzmem, lecz także zepsuciem wśród prawosławnego duchowieństwa. Jako ścieżkę do zbawienia wybrał życie mnisze: najpierw na Wołyniu, potem na 4 lata na Atosie, potem znowu w Rzeczpospolitej, by następnie wrócić na Atos, gdzie spędził ostatnie kilkanaście lat swego życia. To właśnie Święta Góra Athos uformowała jego bezkompromisowe poglądy i pragnienie odnowy życia prawosławnej Cerkwi na rodzimych terenach, by należytym przykładem uratowała ona wiernych od sieci Kościołów rzymsko- i grecko-katolickiego. Dniem jego pamięci ustanowiono 13 lipca (29 lipca wg starego stylu).

Zapis video Boskiej Liturgii


Na podstawie: spc.rs, news.church.ua