Obchody święta parafialnego w Siemiatyczach

ks. Dionizy Rusnak, 14 lipca 2022

12 lipca cerkiew pw. śww. app. Piotra i Pawła w Siemiatyczach obchodziła swoje święto parafialne, które ma szczególne znaczenie dla wiernych całego Dekanatu Siemiatyckiego. Dowodem tego była obecność licznych wiernych z poszczególnych okolicznych parafii, a także aktywny udział przybyłych wiernych w sakramencie spowiedzi i św. Eucharystii.

Uroczystości świąteczne rozpoczęły się 11 lipca całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja biskup Warsonofiusz. W dniu święta nabożeństwa odbywały się od wczesnych godzin porannych. Pierwsza św. Liturgia została odprawiona o godz. 5.00, druga – o godz. 7.00. O godz. 6.30 poświęcono wodę, zaś o godz. 8.30 – odczytano akatyst do śww. app. Piotra i Pawła.

Główne uroczystości świąteczne rozpoczęła o godz. 10.00 św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych.

Podczas świątecznych uroczystości parafialnemu chórowi towarzyszył chór dziecięcy, który samodzielnie wykonał kilka hymnów liturgicznych.

Kazanie wygłosił ks. prot. Jan Awksentijuk. Nawiązując do okoliczności powołania apostołów przez Zbawiciela, ich szczególnej posługi, poświęcenia, trudów i ofiarności, ks. Jan odniósł się do dnia dzisiejszego, do wiary współczesnego człowieka, która jest zagrożona przez liczne pokusy cywilizacji, konsumpcję i rozluźnienie duchowości. Dlatego współczesny człowiek powinien, podobnie do apostołów, odpowiedzieć na wezwanie Cerkwi gotowością modlitwy, uczestnictwem w nabożeństwach, głęboką i szczerą wiarą, i pokorą wobec woli Bożej.

Po św. Liturgii odbył się molebien do śww. app. Piotra i Pawła, po czym do zgromadzonego w świątyni duchowieństwa i wiernych zwrócił się biskup Warsonofiusz. Hierarcha podkreślił wielką wartość św. Liturgii, a przede wszystkim św. Eucharystii, która w dniu święta trzykrotnie gromadziła w siemiatyckiej cerkwi wiernych. Biskup Warsonofiusz nawiązał do osobowości apostołów Piotra i Pawła, historii ich posługi i trudów, wyznawania przez nich wiary i wierności Chrystusowi. Wiara ap. Piotra, który wyznał w Chrystusie Syna Bożego w imieniu wszystkich apostołów, stała się kamieniem węgielnym Cerkwi. Apostoł Paweł natomiast, zaczynając jako prześladowca chrześcijan, stał się oddanym i niestrudzonym budowniczym Cerkwi Chrystusowej, docierając nawet do Portugalii, nieustannie głosząc Słowo Boże. Następnie Jego Ekscelencja złożył życzenia obecnym duchownym, wiernym i gościom. Życzenia z okazji imienin złożono noszącym imiona apostołów Piotra i Pawła, w tym dziekanowi okręgu siemiatyckiego i proboszczowi parafii pw. śww. apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, ks. prot. Pawłowi Sterlingow, podkreślając jego trudy i zasługi w kierowaniu parafią.

Uroczystości świąteczne śww. app. Piotra i Pawła w Siemiatyczach tradycyjnie są wielkim wydarzeniem duchowym dla wiernych całego dekanatu siemiatyckiego. W tym roku podczas uroczystości świątecznych w cerkwi pw. śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach przebywała szczególna świętość – kopia Leśniańskiej Ikony Bogurodzicy, która została przywieziona do Polski z Francji. Ikona ściśle związana z polskim prawosławiem i swoją historią sięga XVII wieku, kiedy w sposób cudowny objawiła się niedaleko wsi Leśna na południowym Podlasiu.

zdjęcia: Piotr Sterlingow

za: orthodox.pl