43. kongres kleru i świeckich Greckiej Cerkwi w Ameryce (GOARCH)

Dominika Kovačević, 27 lipca 2016

Począwszy od 1921 roku, co dwa lata, kler i świeccy Greckiej Cerkwi w Ameryce, tzw. GOARCH (jurysdykcja Patriarchatu Konstantynopola), gromadzą się razem, by uczestniczyć w Boskiej Liturgii i rozmawiać o różnych sprawach dotyczących życia ich Kościoła lokalnego. Świeccy zapoznają się z dokumentami, statystykami i planami cerkiewnej hierarchii, zaś kler słyszy głos wiernego ludu. W kongresie uczestniczą reprezentanci kleru i świeckich nie tylko jurysdykcji GOARCH, lecz także pojedyncze osoby z innych Cerkwi autokefalicznych działających w Ameryce (przede wszystkim antiocheńskiej i amerykańskiej – OCA), a także z innych archidiecezji Patriarchatu Ekumenicznego.


Tegoroczny kongres odbył się w dniach 3-8 lipca w Nashivlle (stan Tennessee), zaś mottem były następujące słowa: Jesteście głosem Chrystusa w zmieniającym się świecie – tak jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21). Uczestniczyło w nim 1197 delegatów, w tym dwóch hierarchów Patriarchatu Ekumenicznego spoza GOARCH: metropolita Korei Ambroży i metropolita Kydonii i Apokoronou Damascen.

Kongres został otwarty uroczystymi, niedzielnymi jutrznią i Boską Liturgią 3 lipca w Grand Ole Opry House, który został dostosowany do sprawowania Eucharystii. Pełną relację filmową z nabożeństwa można obejrzeć tutaj.


Część robocza kongresu rozpoczęła się następnego dnia – w dzień amerykańskiego święta narodowego. Wówczas dokonano również podsumowania ostatnich dwóch lat działalności archidiecezji – zarówno w liczbach (m. in. wyświęceni i zmarli kapłani), jak też i przedstawiono następujące konkluzje:

Mocne strony GOARCH
- duchowe przewodnictwo
- wykształcony i kompetentny kler
- silna duchowa tożsamość
- rozwinięte media elektroniczne
- kompetentni wolontariusze i świeccy

Słabe strony GOARCH
- brak właściwego rozumienia prawosławnej wiary przez wiernych
- ograniczone rozumienie prawosławia przez ludzi spoza Cerkwi
- mała świadomość Prawosławia w Ameryce
- niedostateczne finansowanie

Szanse dla GOARCH
- małżeństwa pomiędzy prawosławnymi i nie-prawosławnymi
- wykorzystanie technologii
- wzrost zainteresowania wśród nie-prawosławne
- wykorzystanie mediów społecznościowych
- prawosławni wierni na kluczowych pozycjach w biznesie, polityce i edukacji

Zagrożenia dla GOARCH
- grupa prawosławnych nie znająca dobrze swojej wiary
- grupa prawosławnych nieuczestnicząca aktywnie w życiu Cerkwi
- wzrost sekularyzacji
- osłabienie instytucji małżeństwa i więzów rodzinnych.


W trakcie następnych dni także świeccy prezentowali swoje wykłady i spostrzeżenia; można się z nimi zapoznać w formatach video, powerpoint i doc w tym miejscu (język angielski). Nagrania video są dostępne także tutaj.

Ostatniego dnia przygotowano bankiet dla wszystkich uczestników.


Na podstawie: goarch.org