Pielgrzymka do Piatienki

Magdalena Nieścieruk, 04 lipca 2022

30 czerwca 2022 roku odbyła się XXII Pielgrzymka Piesza do Piatienki (parafia Topolany) w pobliżu wsi Folwarki Tylwickie. Organizatorem było Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku. Pielgrzymka rozpoczęła się w Monasterze Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zwierkach, molebnem przy relikwiach świętego męczennika młodzieńca Gabriela. Opiekunami duchowymi byli ojcowie Aleksy Petrowski, kapelan monasteru Narodzenia NMP w Zwierkach i Piotr Borowik z parafii w Fastach.

Przed wyruszeniem na trasę pielgrzymi pokrzepili siły słodkim poczęstunkiem i chłodnym napojami przygotowanymi przez siostry z monasteru. Ze słowami akafistu do Świętego Męczennika Gabriela, czytanego przez ojca Aleksego, rozpoczęliśmy trasę pielgrzymki.

We wsi Rafałówka przywitał nas ojciec Mirosław Tomaszewski, proboszcz parafii w Zabłudowie i mieszkańcy wsi. Po modlitwie przy krzyżu odpoczywaliśmy i nabieraliśmy sił przygotowanym przez mieszkańców posiłkiem.

Do wsi Folwarki Tylwickie dotarliśmy około godziny 16-tej. Serdecznie przywitali nas proboszcz parafii ojciec Aleksander Aleksiejuk i parafianie. Razem modliliśmy się przy pamiątkowym krzyżu, w szczególnym miejscu, w którym w 1929 roku miało miejsce cudowne odnowienie ikony Ukrzyżowanego Chrystusa. Następnie udaliśmy się w kierunku Piatienki. Tutaj znajduje się cudowne miejsce - kapliczka i święte źródełko, gdzie według przekazów na początku XVIII wieku w czasie epidemii objawiła się Matka Boża. Za sprawą życiodajnej, świętej wody ludzie otrzymywali uzdrowienie i epidemia ustała. Po dziś dzień ludzie przyjeżdżają do tego świętego miejsca, modlą się, piją wodę z istocznika i otrzymują pomoc, także uzdrowienia.

Po poświęceniu wody w kapliczce zostaliśmy zaproszeni na posiłek. Po odpoczynku i nabraniu sił udaliśmy się na nabożeństwo wieczorne, Całonocne Czuwanie - Wsienoszcznoje bdienije, które rozpoczęło dwudniowe obchody święta w Piatience.

Wszyscy pielgrzymi pomimo doskwierającego upału szczęśliwie dotarli do celu pielgrzymki, uśmiechnięci i pełni duchowych sił, wspierani duchowo i fizycznie przez opiekunów duchowych. W pielgrzymce szły dzieci, młodzież i osoby starsze, każdy ze swoimi intencjami. Dziadkowie i pradziadkowie niektórych z nich pamiętali czasy, gdy do Piatienki wędrowali pielgrzymi z odległych miejscowości w Polsce, nawet z terenów dzisiejszej Białorusi i Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy matuszce Anastazji z siostrami z monasteru w Zwierkach, ojcom Aleksemu i Piotrowi, ojcu Mirosławowi - proboszczowi z Zabłudowa oraz mieszkańcom wsi Rafałówka, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie za witanie pielgrzymów i poczęstunki. Słowa podziękowania należą się także Bractwu Cerkiewnemu Trzech Świętych Hierarchów za organizację i tym samym możliwość uczestnictwa w pielgrzymce do Piatienki.

Dziękuję też wszystkim uczestnikom za wspólne pielgrzymowanie.