Jubileusz 150-lecia Cerkwi w Narojkach

Magdalena Szumska, Władysława Pierewoj, 28 lipca 2016

Data 24 lipca 2016 r., przypadająca w niedzielę, na trwale zapisze się w pamięć parafii i parafian cerkwi świętych Kosmy i Damiana w Narojkach. W tak ważnym dniu wierni parafii i okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście uroczyście obchodzili jubileusz 150-lecia poświęcenia swojej cerkwi.

Około godz. 9.30 przybyłe duchowieństwo wraz z dziećmi podążyli w kierunku plebani, aby przywitać zwierzchnika naszej Cerkwi – metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę. Następnie na cerkiewnym dziedzińcu Eminencję powitali przedstawiciele władz lokalnych – burmistrz miasta i gminy Drohiczyn Wojciech Borzym wraz ze starostą powiatu siemiatyckiego Janem Zalewskim. Przed drzwiami świątyni z ust dzieci oraz młodzieży naszej parafii metropolita usłyszał słowa wiersza autorstwa Władysławy Pierewoj:

„W małej wsi Narojki stoi cerkiew stara, ale jakby nowa.
Przyciąga wzrok i pewną tajemnicę chowa.
Niewielu o tym wie, że to Matka Boża,
Galacką zwana, potrzebujących wesprze i pomoże.
Patroni parafii Kosma i Damian zawsze
czuwają nad tą cerkwią razem z Bożą Matką.

Kto tu się urodził, a wyjechać musiał,
Przybywa, by odwiedzić rodziców i bliskich.
Okazje bywają różne, ale najważniejsze
to święta Bogarodzicy – Galackiej i Zaśnięcia
oraz patronów Kosmy i Damiana,
pod wezwaniem których cerkiew wszystkim znana.

Dziś, kiedy świętujemy rocznicę poświęcenia
Naszej pięknej, nam bliskiej narojskiej świątyni,
każdy w sposób szczególny znak świętego krzyża czyni.
Spójrz, Matko Boża, na swój lud wierzący,
który Cię kocha szczerze i jest Ci oddany.
Obdarz go miłością, empatią i jeszcze większą wiarą,
by przez kolejne pokolenia składał Ci ofiary.
Dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmogący, Boże,
za Kosmę i Damiana orędowników bożych,
pod wezwaniem których jest świątynia nasza
i wszystkich dostojników i gości zaprasza.

Władyko i wszyscy Ojcowie,
dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
Prosimy o modlitwę i słowa dziękczynienia
do Boga Ojca w Trójcy Jedynego,
za to, że możemy dziś dziękować wspólnie Najwyższemu
i świętować 150-lecie święceń naszej cerkwi,
której przez wieki ten naród jest wierny.
Bo my kochamy to miejsce dla nas święte, bliskie, swojskie,
rodzinne, miłe sercu, po prostu narojskie”,

W cerkwi, po powitaniu chlebem i solą przez starostę cerkiewnego Aleksandra Pikulińskiego, metropolitę powitał proboszcz parafii ks. Krzysztof Matwiejuk.

O godz. 10.00 rozpoczęto Świętą Liturgię celebrowaną przez metropolitę Sawę w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Dzieci wraz z wiernymi godnie przystępowali do sakramentu Eucharystii.
Swoją obecnością narojską uroczystość zaszczycili ks.ks.: mitrat Leoncjusz Tofiluk, archimandryta Ignacy (Pytel), mitrat Andrzej Jakimiuk, mitrat Wincenty Pugacewicz, mitrat Jerzy Ackiewicz, mitrat Eugeniusz Zabrocki, mitrat Mikołaj Mielniczuk, ihumen Sofroniusz (Wilenta), Cezary Nowicki, Jerzy Kulik (były proboszcz parafii w Narokach), Aleksander Kulik, Jan Gacuta (również były proboszcz parafii w Narojkach), Andrzej Stremkowski, Jan Kiryluk, Tomasz Kosiński, Mirosław Mołotowicz, Mikołaj Owsieniuk, Rodion Wołosiuk, Marcin Chiliński, Adam Stepaniuk, archdiakon Paweł (Tokajuk) i diakon Joel Henderson. Oprócz władz lokalnych uroczystość w Narojkach zaszczycił również swoją obecnością podlaski konserwator zabytków Andrzej Nowakowski.

Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni oraz poświęcenie krzyża postawionego na pamiątkę 150-lecia poświęcenia cerkwi w Narojkach, jak też krzyży, które zostały odnowione przez rodziny na pamiątkę ich zmarłym bliskim.

Niedzielna doniosła uroczystość zgromadziła w Narojkach wielu parafian i gości. To właśnie obecność tak licznego grona wiernych jest świadectwem istnienia świadomości wiary w Boga Najwyższego. Zwracając się do wiernych metropolita Sawa podkreślił obecną wśród wiernych moc wiary w Matkę Bożą i pośrednictwo świętych męczenników Kosmy i Damiana – patronów parafii.
Na zakończenie Jego Eminencja podziękował proboszczowi, jego współpracownikom, chórowi, parafianom i wszystkim przybyłym gościom oraz wiernym za tak liczne przybycie w tym szczególnym dla narojskiej parafii dniu.

Jubileusz zakończył się wręczeniem pamiątkowych listów pochwalnych wraz z medalami wybitymi z okazji 150-lecia świątyni. Z tak doniosłej okazji ks. Krzysztof Matwiejuk został odznaczony Orderem św. Marii Magdaleny III stopnia, a przedstawiciele rady parafialnej oraz chór otrzymali listy pochwalne z pamiątkowymi medalami. Cerkiew otrzymała od burmistrza drohiczyńskiego krzyż paschalny. Również starosta siemiatycki przekazał na dłonie proboszcza parafii pamiątkowy grawerton.

fot. Magdalena Szumska