Postępy w budowie cerkwi w Karakulach

monaster-suprasl.pl, 01 lipca 2022

Informujemy o postępach w bieżących pracach nad budową cerkwi pw. ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” w Karakulach (parafia prawosławna w Supraślu).

Pod względem technicznym, konstrukcja żelbetowa będąca zasadniczą osnową budowanego tego obiektu i składająca się na tym etapie ze słupów, podciągów, łuków oraz rdzeni – realizowana jest w systemie technologii wylewanej z użyciem dostarczanego betonu przemysłowego.

Dzwonnica,  będąca częścią budowli, której ściany są również realizowane w tej technologii, doszła już do poziomu wierzchu stropu pośredniego, umożliwiającego swobodne wejście na poziom stropu projektowanego chóru. Ten ostatni znajduje się w fazie przygotowania do pełnego zrealizowania. Wejście to jest już możliwe dzięki wykonaniu żelbetowych schodów okrężnych wewnętrznych, znajdujących się w tej dzwonnicy.

Z drugiej, przeciwległej strony obiektu cerkwi wyłoniły się także pomieszczenia boczne tzw. panamarek, przynależnych do części ołtarzowej. Są one już przykryte stropami żelbetowymi. Powyższe oznacza, że opisywana część ołtarzowa cerkwi monolitycznie związana została z łukiem ściennym (także żelbetowym), z pomieszczeniami jw.

Nadal sukcesywnie wznoszone są mury ścian, technologicznie wypełniające konstrukcję obiektu, które muruje się z cegły budowlanej pełnej.

Realizacja inwestycji nie obywa się oczywiście bez problemów technicznych z nią związanych. Przykładem tego jest np. to, że nie ma pełnej możliwości zabezpieczenia budowy w wodę, gdyż w pobliżu brak jest linii wodociągowej. Stąd koniecznym jest jej tymczasowe dowożenie, o co apeluje się do okolicznych mieszkańców.

Dalsze prowadzenie prac związane jest z ofiarnością ludzi dobrej woli. Zwracamy się do wszystkich z prośbą o wsparcie wspólnego dzieła budowy cerkwi Ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” w Karakulach. Dobrowolne ofiary można wpłacać na konto:
Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010

Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Spasi Hospodi!

Wspomóc budowę można również w zrzutce pod adresem: https://zrzutka.pl/vu24u2