Remont katedry metropolitalnej w Warszawie

30 czerwca 2022

Dzięki Bożej pomocy, po długich staraniach, parafia św. Marii Magdaleny w Warszawie przystępuje do prac konserwatorskich przy remoncie najważniejszej i zabytkowej świątyni prawosławnej w Polsce, siedziby zwierzchników Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, katedry św. Marii Magdaleny.

Po wykonaniu stosownych ekspertyz budowlanych, przygotowaniu projektu budowlanego i otrzymaniu niezbędnych pozwoleń m. in. konserwatora zabytków, 27 czerwca przystąpiono do generalnego remontu świątyni (ostatni większy remont miał miejsce niespełna dwadzieścia pięć lat temu). Prace zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich będzie dotyczył zabezpieczenia i wymiany zniszczonych, drewnianych elementów więźby dachowej w głównej i czterech bocznych kopułach. Jeżeli się uda, elementy konstrukcyjne podtrzymujące kopuły i krzyże będą naprawiane bez naruszenia miedzianego pokrycia dachu. Powyższe prace są pilne i konieczne, by zachować kształt kopuł i co najważniejsze uchronić obiekt oraz wiernych przed niebezpieczeństwem spowodowanym zawaleniem się kopuł. Dodatkowo sprawdzona będzie szczelność pokrycia dachowego, jakość obróbek blacharskich i gzymsów kamiennych powyżej wysokości ścian. W kilku miejscach z pewnością niezbędne będą prace naprawcze. Oględzinom i odnowieniu poddane zostaną krzyże na dachu cerkwi.

W tym miejscu warto nadmienić, że ostatni remont więźby dachowej katedry został wykonany tuż po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Wtedy to, wskutek ostrzeliwania Pragi przez Niemców, kilka pocisków uderzyło w główną kopułę, uszkadzając jej poszycie. Wywołany pożar spowodował całkowite wypalenie wewnętrznej konstrukcji podtrzymującej główny krzyż, który nie mając oparcia, wpadł do środka świątyni. Oprócz tego całe pokrycie dachowe uległo zniszczeniu i potrzebowało gruntownego remontu. W 1980 roku i w latach 2002-2003 wobec pojawiających się zacieków na ścianach dokonano przeglądu i naprawy pokrycia dachu. Na chwilę obecną miedziane poszycie dachu, będące w zadowalającym stanie, nie wymaga wymiany. Gorzej wygląda kwestia drewnianej konstrukcji podtrzymującej blachę.

Szeroki zakres prac oraz ich skomplikowany charakter i trudno dostępne miejsca powodują, że prace zostały wycenione na kwotę ok. 1,5 mln. PLN. Parafia nie dysponuje tak wielkimi środkami. Prośby o dotacje, na chwilę obecną, pozostają bez odpowiedzi. Jest niewielka szansa na zwrot części wydatków, jednak dopiero po zakończeniu i rozliczeniu całości prac. Tymczasem dalsze odkładanie remontu spowoduje zwielokrotnienie wydatków, postępujące zepsucie dachu, rosnące koszty, itp.

W związku z powyższym, kler katedry zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi, którym bliska sercu jest praska katedra św. Marii Magdaleny, o wsparcie remontu. Wpłat można dokonywać na konto:

Parafia Prawosławna św. Marii Magdaleny w Warszawie
63 1240 6074 1111 0000 4995 6535
Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa
z dopiskiem: „remont katedry”

Duchowieństwo parafialne zapewnia o modlitwie za wszystkich Ofiarodawców i Darczyńców. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się zachować nasz dom modlitwy i pozostawić przyszłym pokoleniom zadbaną i piękną świątynię jako świadectwo naszej miłości i wierności Bogu, naszej Matce Cerkwi prawosławnej oraz św. Marii Magdalenie!

Spasi Hospodi! Bóg zapłać!

kler katedry św. Marii Magdaleny
zdjęcia: protodiakon Rafał Dmitruk

za: orthodox.pl