Pierwsza rocznica śmierci ks. Mirosława Drabiuka

ks. Marcin Bielawski, 29 czerwca 2022

26 czerwca 2022 roku, w II niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgię w częstochowskiej cerkwi celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański w asyście duchowieństwa z Krakowa, Radomia oraz Piotrkowa Trybunalskiego.

Z okazji zbliżającej się pierwszej rocznicy śmierci błogosławionej pamięci ks. mitrata Mirosława Drabiuka, która przypada na dzień 29 czerwca, w trakcie św. Liturgii wznoszono modlitwy o spokój duszy wieloletniego proboszcza i budowniczego tutejszej cerkwi.

Okolicznościowe kazanie wygłosił dziekan okręgu krakowskiego, ks. prot. Jarosław Antosiuk, który podkreślił znaczenie powołania i wolnej woli jako cech boskich, które posiada każdy człowiek, tak niezbędnych do zbawienia.

Ważnym i miłym akcentem niedzielnych uroczystości w Częstochowie było przekazanie przez pielgrzymów ze św. Góry Atos, na czele z Markiem Jakimiukiem, ikony św. Paisjusza Hagioryty.

Na zakończenie św. Liturgii biskup Atanazy poświęcił ikonę oraz tablicę upamiętniającą ks. Mirosława Drabiuka. Wzniesiono modlitwę o spokój duszy śp. byłego proboszcza.

Jego Ekscelencja biskup Atanazy udzielił błogosławieństwa modlącym się oraz podziękował duchowieństwu, radzie parafialnej, chórowi za obecność, modlitwę i troskę o częstochowską świątynię. Wiele ciepłych słów skierowano pod adresem rodziny zmarłego kapłana, doceniając wieloletni trud i oddanie ks. Mirosława. Jego Ekscelencja zaznaczył, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. „Choć fizycznie ks. Mirosława nie ma z nami, zawsze będzie w naszych sercach, a dzięki tablicy upamiętniającej jego osobę, pamięć o kapłanie nigdy nie zaniknie”.

Po św. Liturgii duchowieństwo na czele ze swym hierarchą i parafianami udało się na cmentarz prawosławny w Częstochowie, aby nad mogiłą błogosławionej pamięci ks. Mirosława odsłużyć panichidę.

zdjęcia: diakon Michał Kuryło, Volodymyr Yuhymuk, Matvei Tcaci

za: orthodox.pl