Pielgrzymka do Bielska Podlaskiego

Sławomir Nazaruk, 23 czerwca 2022

W dniu 19 czerwca br. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku po raz kolejny zorganizowało pielgrzymkowy wyjazd do Bielska Podlaskiego na uroczystości związane ze świętem Bielskiej Ikony Matki Bożej. Przebywająca od XVI wieku w jednym z najstarszych na Podlasiu grodów, jakim jest Bielsk Podlaski, jest ona jego Patronką i najcenniejszym skarbem.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, ikona w uroczysty sposób, z procesją - krestnym chodem, przenoszona jest z Cerkwi Preczystienskiej - Narodzenia Najświętszej Marii Panny, gdzie stale przebywa, do jednej z innych bielskich cerkwi. W tej cerkwi po przybyciu ikony zostaje odsłużona Święta Liturgia, w której rokrocznie uczestniczy zwierzchnik naszej Cerkwi, Jego Eminencja Metropolita Sawa w asyście wielu hierarchów. W roku bieżącym była to Cerkiew Woskresienska - Zmartwychwstania Pańskiego.

To wielkie, podniosłe i wzruszające wydarzenie, dlatego też Bractwo od lat organizuje wyjazd na to święto. Jest ono jednocześnie budującym przykładem dla innych.