Spotkanie z hieromnichem Efremem z Alaski

21 czerwca 2022

W dniu 14 czerwca 2022r. w sali Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku odbyło się – zorganizowane przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku – otwarte spotkanie z hieromnichem ojcem Efremem z monasteru na Alasce (USA) - uczniem starca archimandryty Efrema (Moraitisa), zwanego Filotejskim albo Arizońskim, znanego w świecie prawosławnym ascety i wielkiego misjonarza współczesnych czasów (zm. w 2019r.), który po odnowieniu życia monastycznego w kilku monasterach Świętej Góry Atos (Filoteu, Karakalu, Konstamonitu, Ksiropotamu) w wieku ok. 70 lat prowadzony Łaska Bożą udał się do Stanów Zjednoczonych i tam założył ok. 20 monasterów w USA i Kanadzie.

Z kolei starzec Efrem Arizoński - to syn duchowy św. Józefa Hezychasty (zmarłego w 1959r., a kanonizowanego w 2020r.), wielkiego ascety – praktyka modlitwy Jezusowej, ojca duchowego wielu atoskich mnichów wysokiego duchowego życia (np. Józefa Watopedzkiego, Arseniusza Hezychasty), także już kanonizowanych (św. Efrem z Katunaki). Św. Józef Hezychasta stał się godny widzenia Świętej Trójcy, Chrystusa i Bogurodzicy. W trakcie ciężkich zmagań duchowych z pokusami usłyszał od Chrystusa słowa: „Czyż nie cierpisz tego wszystkiego dla miłości do Mnie?”, a innym razem od Bogarodzicy słowa: „Miej we Mnie nadzieję i nie trać męstwa”.

Na spotkanie przyszło wielu słuchaczy.

W trakcie spotkania ojciec Efrem, mnich z Alaski, który gościł w Polsce także w roku 2020 (szerzej o tym w internetowym artykule z 23.01.2020r. zamieszczonym na portalu cerkiew.pl), opowiedział o swojej drodze duchowej, swoich duchowych poprzednikach i codziennym życiu monastycznym na Alasce.

Gość rozpoczął swoją wypowiedź od problematyki trudności w życiu duchowym, w pierwszym rzędzie grzechu osądzania - grzechu powszechnego dla współczesnych ludzi. O. Efrem poruszył także temat: „ Zagrożenia dla życia chrześcijańskiego w obliczu przemian globalnych na świecie”. Odpowiedział na szereg pytań: o tym, jak prawidłowo postrzegać życiowe, zawodowe trudności, jak rozumieć śmierć przedwcześnie zmarłych bliskich, o cudach w życiu człowieka, o wychowaniu dzieci, o spokoju duchowym i gospodarowaniu czasem, o problemie zbawienia ludzi innych wyznań, o kremacji, samobójstwie, podejmowaniu decyzji życiowych, o współczesnych wydarzeniach w świetle chrześcijańskiej eschatologii.

Pełna emisja nagrania ze spotkania z o. Efremem z Alaski została zamieszczona na portalu „Radio Orthodoxia”.