Koncert muzyki sakralnej w Dubience

ks. Jarosław Szczur, 17 czerwca 2022

W dniu święta Pięćdziesiątnicy miały miejsce uroczystości związane z otwarciem po remoncie cerkwi św. Trójcy w Dubience oraz koncertem muzyki sakralnej. Wydarzeniu przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Pierwszym punktem uroczystości było nabożeństwo dziękczynne związane z zakończeniem kapitalnego remontu cerkwi św. Trójcy w Dubience, który odbył się w ramach projektu pt. Remont zabytkowych cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed nabożeństwem Ekscelencję przywitali kolejno wójt gminy Dubienka Krystyna Deniusz-Rosiak oraz proboszcz parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie ks. Jarosław Szczur. We wspólnej modlitwie wzięli udział duchowni Zamojskiego i Chełmskiego Dekanatu.

Po nabożeństwie głos zabrał arcybiskup Abel. Hierarcha podkreślił wielkie dzieło Bożej opieki, którego największym wymiarem jest cerkiew św. Trójcy w Dubience. Historia tej świątyni wpisuje się w martyrologię chełmskiej ziemi. Latami zaniedbana. Służyła jako magazyn, jako zaplecze gospodarcze dla szkoły, tak popadając stopniowo w ruinę. Jednak dobry Bóg nakreślił nową historię dla tego obiektu. Dziś to cud, który wydarzył się na naszych oczach – zaznaczył Ekscelencja. Władyka wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w proces remontu - władzom samorządowym, duchowieństwu oraz Fundacji Dialog Narodów.

Następnie została wzniesiona modlitwa za duszę śp. Dymitra Demczuka, wieloletniego dyrygenta parafii prawosławnej w Sosnowcu, a kolejami życia związanego w cerkwią św. Trójcy w Dubience. Świętej pamięci Dymitr Demczuk to postać niezwykle znacząca na Kościoła prawosławnego w Polsce. Poprzez edukację teologiczno-muzyczną w Poczajowie i Jabłecznej, był on przykładem oddania służbie Cerkwi i miłości do cerkiewnego śpiewu. Dzisiaj wspominamy śp. Dymitra w trzydziestą rocznicę jego zaśnięcia w Panu – oddając należytą cześć i modlitewną pamięć – podkreślił arcybiskup Abel.

Kolejnym punktem świątecznych uroczystości był koncert muzyki sakralnej. Organizatorami wydarzenia byli: parafia prawosławna w Chełmie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Urząd Gminy Dubienka. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

W czasie koncertu zaprezentowały się dwa chóry: zespół wokalny prawosławnej młodzieży z Ukrainy MYR pod kierownictwem lektora Iwana Natiażko oraz chór Chełmskiej Akademii Muzyki Cerkiewnej, prowadzony przez Adama Tomaszewskiego. W czasie koncertu wybrzmiały utwory skomponowane przez Dymitra Demczuka.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, duchowieństwo innych wyznań, wierni parafii prawosławnej w Chełmie oraz mieszkańcy gminy Dubienka.

Materiał filmowy z wydarzenia: http://orthodox.fm/koncert-muzyki-sakralnej-w-dubience/

Fot. Krzysztof Kuzko