Dzień Św. Ducha w Kodniu

ks. prot. Jan Grajko, 16 czerwca 2022

Drugi dzień Pięćdziesiątnicy Cerkiew prawosławna poświęca Trzeciej Osobie Trójcy Świętej – Św. Duchowi.

W synaksarionie tego dnia czytamy: „Dzisiaj, w poniedziałek Pięćdziesiątnicy, świętujemy samemu Najświętszemu, Życiodajnemu i Wszechmocnemu Duchowi, Jednemu z Trójcy Bogu, który jest równy w czci i współistotny Ojcu i Synowi, i z Nimi jest wysławiany. W samym dniu Pięćdziesiątnicy On istotowo zstąpił na apostołów w Wieczerniku, w którym oni przebywali, i spoczął na każdym z nich w postaci języków ognia” (tłum. ks. H. Paprocki).

Dzień ten obchodzony jest jako święto parafialne w kilku miejscach naszego kraju, między innymi w parafii pw. Św. Archanioła Michała w Kodniu nad Bugiem, gdzie na przestrzeni ponad 5 stuleci wzniesiono 2 świątynie w cześć Św. Ducha. Ta współczesna, konsekrowana w 2007 roku, pełni rolę cerkwi parafialnej, która gromadzi miejscowych wiernych na modlitwę i budzi ciekawość rzeszy turystów, podążających szlakami wschodniej Lubelszczyzny.

Tegoroczne uroczystości w Kodniu zgromadziły duchowieństwo i wiernych z całego południowego Podlasia. Świątecznej Liturgii przewodniczył przełożony Domu Zakonnego Św. Serafima Sarowskiego w Kostomłotach, o. archimandryta Ambroży. Asystowali mu dziekani okręgów: terespolskiego – ks. mitrat Jan Dmitruk z Międzylesia, i chełmskiego – ks. mitrat Jerzy Ignaciuk z Włodawy, oraz duchowni okolicznych parafii (z Białej Podlaskiej, Zahorowa, Zabłocia, Sławatycz). W uroczystościach uczestniczył również dostojny gość z białostockiej katedry Św. Mikołaja, ks. protodiakon Marek Kiryluk. Oprawę muzyczną tradycyjnie zapewnił chór pod kierownictwem dyrygenta Piotra Czeberkusa. Swą obecnością zaszczycili przedstawiciele miejscowego samorządu i służb mundurowych.

Świąteczną homilię wygłosił ks. mitrat Jan Dmitruk. W pierwszej części kazania przedstawił opisane w Dziejach Apostolskich wydarzenie Zesłania Ducha Świętego na apostołów Następnie w pięknych i poruszających słowach ukazał, w jaki sposób teologia święta Pięćdziesiątnicy odnosi się do naszej codziennej praktyki. Wezwał przy tym do pielęgnowania w sobie darów Ducha Świętego i dawania świadectwa o Bogu w Trójcy Świętej.

Kodeńskie uroczystości Dnia Świętego Ducha zakończyła procesja wokół świątyni, po której nastąpiły liczne pozdrowienia i życzenia, by spotkać się w tym świętym miejscu także za rok.

Zdjęcia: Igor Prokopiuk