Dzień Świętego Ducha w Kaplicy Świętej Trójcy w Warszawie

Ks. Andrzej Baczyński, 14 czerwca 2022

Błogosławiony jesteś Chryste Boże nasz, Któryś mędrcami uczynił rybaków, zesławszy im Ducha Świętego, i przez nich złowiłeś świat. Przyjacielu człowieka chwała Tobie! Tymi słowami Cerkiew prawosławna w dniach Święta Pięćdziesiątnicy - Zesłania Świętego Ducha na apostołów wychwala Boga Jedynego - Trójcę Przenajświętszą.

Drugiego dnia Święta Pięćdziesiątnicy, Cerkiew prawosławna szczególnie wychwala i adoruje Świętego Ducha - Trzecią Hipostazę Trójcy Świętej. Ten dzień uroczyście świętowano 13 czerwca br., w Kaplicy Świętej Trójcy na Podwalu w Warszawie. Liturgię Świętą celebrował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Sawa w asyście ks. protoprezbitera Anatola Szydłowskiego, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Tomasza Stempy, ks. prot. Andrzeja Baczyńskiego oraz protodiakona Rościsława Gwizdaka. Chórem dyrygował Łukasz Hajduczenia.

W arcypasterskiej homilii metropolita Sawa podkreślał m.in. fundamentalne znaczenie prawidłowego wychwalania Boga Jedynego w Trójcy – Ojca, Syna i Świętego Ducha. Bez wyznawania wiary w Trójjedynego Boga nie można być ani chrześcijaninem ani członkiem Cerkwi Chrystusowej. Wychwalanie i adoracja Świętego Ducha jest wychwalaniem również i Ojca i Syna, bowiem Trójca Przenajświętsza jest Jednoistotna i Niepodzielna.

Wydarzenie Zesłania Św. Ducha na Apostołów – jest także dniem narodzin Cerkwi nowotestamentowej, a Cerkiew miejscem Jego nieustannego działania. W dzień Pięćdziesiątnicy, zaznaczył Metropolita, Duch Święty zstępuje na Cerkiew i na człowieka w tym celu, aby on uzmysłowił sobie, co jest w stanie uczynić ze stworzeniem Boska Moc Świętej Trójcy. I życie naszej Cerkwi mocno poświadcza tę niewypowiedzianą Mądrość Bożą.

Tu na Podwalu, mówił metropolita, była pierwsza stołeczna świątynia prawosławna założona przez naszych przodków, zburzona podczas Powstania Warszawskiego. W tych tragicznych dniach pod gruzami budynku cerkiewnego zginął o. Jerzy Łotocki wraz z rodziną. I chociaż po wojnie na długi czas ślad po prawosławiu w tym miejscu zaginął, Bóg zechciał i wybrał to miejsce, aby Jego imię znów było tu wychwalane. Czyż to nie cud Boży,… czyż to nie działanie Ducha Świętego? Również ikona Matki Bożej Poczajowskiej odnaleziona w gruzach zburzonej cerkwi, znajdująca się w tej świątyni jest tego potwierdzeniem, że z nami Bóg!

Naszą zaś powinnością, mówił metropolita, jest nieustannie świadczyć swoim przykładem wiary i miłości o prawosławiu i jego długoletniej historii na naszych ziemiach sięgającej czasów misji śww. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego. Naszym zadaniem i obowiązkiem jest pielęgnować ten drogocenny skarb wiary i przekazywać go przyszłym pokoleniom.

Uroczystości świąteczne zakończono mnogoletstwijem i wspólną agapą.
 
fotografie: Natalia Torkoniak