Autokefalia Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej

Jakub Oniszczuk, 07 czerwca 2022

Podczas Boskiej Liturgii, sprawowanej 5 czerwca w soborze św. Archanioła Michała w Belgradzie, patriarcha serbski Porfiriusz przekazał Tomos o Autokefalii arcybiskupowi ochrydzkiemu, metropolicie macedońskiemu Stefanowi.

Wcześniej tego roku, 16 maja, Święty Sobór Biskupów Serbskiej Prawosławnej Cerkwi przywrócił łączność kanoniczną i liturgiczną z Macedońską Prawosławną Cerkwią - Arcybiskupstwem Ochrydy, zapowiadając przy tym rozpoczęcie prac nad ostatecznym rozwiązaniem administracyjnego statusu Macedońskiej Cerkwi.

Pierwsza po 55 latach schizmy Boska Liturgia, w której uczestniczyli wspólnie serbscy oraz macedońscy hierarchowie, odbyła się 19 maja.

Kolejnym krokiem Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej będzie zatwierdzenie jej nowego statusu przez Patriarchat Konstantynopolitański oraz pozostałe Cerkwie autokefaliczne. Synod Patriarchatu Konstantynopolitańskiego przyjął Macedońską Cerkiew, jako Arcybiskupstwo Ochrydzkie, do łączności kanonicznej już 9 maja tego roku, powierzając Serbskiej Cerkwi Prawosławnej dalsze uregulowanie statusu tej Cerkwi.