Święto patronów Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

Halina Borowik, 01 czerwca 2022

28 maja członkowie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego zgodnie z tradycją zebrali się w Katedrze Św. Mikołaja w Białymstoku. W dniu patronów Cyryla i Metodego, wszyscy pragnęli uczestniczyć w Liturgii odprawianej w intencji pomyślnej działalności Bractwa oraz zdrowia duchowego i cielesnego ludzi skupiających się w naszym, 1 Kole Bractwa w Białymstoku.

Uroczystą Liturgię celebrowali ks. prot. Adam Sawicki i ks. Piotr Borowik. Opiekun duchowy koła o. Archimandryta Sergiusz ze względu na ważne obowiązki cerkiewne nie mógł uczestniczyć w tych uroczystościach.

W czasie Boskiej Liturgii były wzniesione modlitwy za wszystkich Bratczyków obecnych na Służbie Bożej w cerkwi i tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli na nią dotrzeć.

Wielu z Bratczyków z okazji tej uroczystości przystąpiło do świętych sakramentów, spowiedzi i Eucharystii.

Następnie wszyscy uczestniczyli w dziękczynnym molebniu przy świętych relikwiach Męczennika Gabriela.

Piękny śpiew ks. protodiakona Bazylego Dubeca i natchnione, pouczające słowa kazania ks. prot. Adama oraz uroczyście wzniesione i zaśpiewane życzenia „Mnohaja leta” rozświetliły twarze Bratczyków skupionych w modlitwie.

W modlitwach wspominano również Bratczyków, którzy tak niedawno odeszli od nas do życia wiecznego m.in. świętej pamięci przewodniczących Bractwa: Bazylego Piwnika i Mikołaja Nazaruka.

Następnie, zgodnie planem, wszyscy zostali zaproszeni do Centrum Kultury Prawosławnej na dalsze część uroczystości.

Ks. prot. Piotr Borowik zaprosił Bratczyków do wspólnej modlitwy. Radośnie zaśpiewane paschalne Chrystos Woskresie wszystkich ożywiło i dodało otuchy. Ks. Piotr przekazał pozdrowienia od o. archimandryty Sergiusza i złożył nam swe duszpasterskie życzenia dalszej owocnej pracy naszego Bractwa na rzecz Cerkwi Prawosławnej. Duchowny zwrócił się z apelem, aby zanieść do swych domów i bliskich, dzieci i wnuków zachętę angażowania się do życia modlitewnego i cerkiewnego,  zbliżającego do Boga.

Przewodniczący Krystian Jaszczyk serdecznie dziękował za obecność na modlitwie i aktywny udział w uroczystościach świątecznych i jubileuszowych. Przewodniczący uroczyście życzył opatrzności Bożej, owocnej pracy, bractwowej współpracy, chęci i sił do wysiłku oraz wzajemnej pomocy.

W chwil, gdy uroczyście przybyli zaproszeni laureaci XVIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich serdecznie powitano gorącymi oklaskami młodzież wraz z nauczycielem i jednocześnie organizatorem p. Heleną Dobosz.

Następnie przewodniczący zaprosił wszystkich do wspólnego posiłku przy świątecznym stole.

Helena Dobosz zapoznała wszystkich z organizowanymi konkursami religijnymi składając podziękowanie naszemu Bractwu za pomoc finansową i współpracę przy ich przebiegu. Potem odważnie zaprezentowała się młodzież i uroczyście deklamowała swe utwory liryczne recytowane w czasie konkursu. Jedna z uczennic przybyła z instrumentem muzycznym ukulele by muzycznie ubogacić repertuar świętowania Bractwa.

Troje uczniów z artystycznej grupy było obcokrajowcami z Białorusi i Ukrainy. Pięknie ze zrozumieniem recytowali swe religijne utwory.

Uczennica ze Szkoły Podstawowej Nr 4, z drugiej klasy, Nika Borowik odważnie recytowała wiersz w języku białoruskim albowiem uczęszcza na lekcje języka białoruskiego w swej szkole. Ta recytacja była wspaniałym świadectwem, że każdego języka można nauczyć się jeśli towarzyszy zapał do nauki. W czasie tego konkursu młodzież recytowała wiersze w językach słowiańskich: białoruskim, ukraińskim, polskim i rosyjskim. Niejednokrotnie trudno było odróżnić recytację młodzieży polskojęzycznej od uczniów przybyłych do Polski z zagranicy. Te wyżej wspomniane fakty są ku radości naszej i patronów naszego koła, którzy są Nauczycielami Słowian.

Nabożeństwa, modlitwy, obcowanie z duszpasterzami, spotkanie z młodzieżą, recytacje wierszy, koncert muzyczny z ukulele to prawdziwa duchowa uczta i niezwykłe ubogacone świętowanie i czczenie pamięci świętych naszych patronów Cyryla i Metodego noszących miano Równych Apostołom.

Duszpasterze ks. prot. Adam Sawicki i ks. Piotr Borowik składając życzenia nieustannie podkreślali troskę o poszerzanie szeregów bractwa.

W czasie tego jubileuszowego spotkania w szeregi naszego koła bractwowego uroczyście wstąpiły dwie osoby oferujące zdecydowaną chęć pracy w bractwie. Halina Borowik zapoznała wszystkich z nauczycielkami pełnymi zapału do pracy na rzecz naszej Cerkwi.

Z radością, gromkimi oklaskami powitano nowe członkinie naszego koła Helenę Dobosz i Walentynę Monachowicz.

Przewodniczący Krystian Jaszczyk przedstawił plany działalności na przyszłość, składał wszystkim serdeczne życzenia dalszej owocnej i odważnej pracy oraz serdecznie dziękował gościom i Bratczykom za udaną uroczystość.

Fotografie: Walentyna Monachowicz