Postępy w budowie cerkwi w Karakulach

24 maja 2022

Informujemy o bieżących pracach związanych z budową cerkwi ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” w Karakulach (parafia Supraśl). Od momentu poświęcenia kamienia węgielnego w lutym br. poczynione zostały już znaczne postępy w pracach budowlanych.

W chwili obecnej widzimy już mury z cegły pełnej czerwonej, stanowiącej wypełnienie okalającej je konstrukcji żelbetowej wylewanej. Ta ostatnia – konstrukcja składająca się z wewnętrznych słupów okrągłych, jak też zewnętrznych prostokątnych – stanowi zasadniczą podstawę wznoszonej budowli, zwłaszcza pod względem statycznym konstrukcyjnym. Słupy zewnętrzne przechodzą w podciągi żelbetowe, pod poszczególne elementy obiektu (m. in. chóru czy też pomieszczeń bocznych części ołtarzowej), a dalej będą się łączyć przenikająco ze sklepieniami i pendentywami (również wylewanymi żelbetowymi).

Całość tego układu jest względnie prosta, a jednocześnie dość skomplikowana w obszarze tak statycznym konstrukcyjnym, jak i realizacyjnym. Obecne zarysy murów sięgają już praktycznie wysokości elementów wskazanych powyżej i odnoszą się do poziomu wysokościowego ok. + 4,20m ponad poziom posadzki. Przypomina się, że podczas wspomnianej w końcu lutego uroczystości, byliśmy jedynie na poziomie podłoża posadzkowego ponad wykonanymi fundamentami. Można więc mówić o sporym postępie wykonawczym, pomimo oczywistych piętrzących się obecnych trudności, zwłaszcza w sferze ekonomicznej.

Nieustanne podwyżki cen materiałów budowlanych (a szczególnie stali, m. in. zbrojeniowej) mają też swe odbicie w tym prowadzonym zadaniu inwestycyjnym. Przedsięwzięcie to, będące zarazem dziełem ogółu wiernych, prowadzone jest przez monaster w Supraślu i nie jest ono jego jedynym zadaniem budowlanym.

Prace budowlane przy wznoszonej cerkwi wykonuje ekipa zakładu budowlanego prowadzonego przez Adama i Mateusza Lewczuków, pod czujnym okiem kierownika budowy mgr inż. Mirosława Siemieniuka. Funkcję inspektora nadzoru pełni inż. Aleksy Mularczyk.

W prace włączają się także parafianie. W sobotę 14 maja odbył się parafialny czyn społeczny, podczas którego panowie korowali żerdzie, które zostaną użyte przy konstrukcji rusztowań i stempli.

Dalsze prowadzenie prac związane jest z ofiarnością ludzi dobrej woli. Zwracamy się do wszystkich z prośbą o wsparcie wspólnego dzieła budowy cerkwi Ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” w Karakulach. Dobrowolne ofiary można wpłacać na konto:

Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010

Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Spasi Hospodi!
 
Wspomóc budowę można również w zrzutce pod adresem:https://zrzutka.pl/vu24u2