Liturgia Pojednania - zapis transmisji

Jakub Oniszczuk, 19 maja 2022

19 maja w Soborze Świętego Sawy w Belgradzie odbyła się Liturgia Pojednania. Jego Świątobliwość Patriarcha Serbii Porfiriusz oraz Wielce Błogosławiony Stefan, Arcybiskup Ochrydy i całej Macedonii, w asyście episkopatu SPC i MPC wspólnie celebrowali Boską Liturgię, kończąc tym samym trwającą od 1967 roku schizmę. 

Dostępny jest zapis przeprowadzonej w trakcie Liturgii transmisji: