Posiedzenie komisji ds. hagiologionu

ks. Jarosław Szczur, 18 maja 2022

17 maja 2022 roku w Centrum Diecezjalnym w Lublinie miało miejsce drugie posiedzenie komisji ds. uzupełnienia hagiologionu Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej – gremium powołanego przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W posiedzeniu udział wzięli: arcybiskup lubelski i chełmski Abel – przewodniczący; arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz; ks. archimandryta mgr Piotr Dawidziuk; ks. mitrat mgr Andrzej Pugacewicz; ks. prot. dr Jarosław Szczur oraz Andrzej Borowik. Z powodu obowiązków duszpasterskich w spotkaniu nie uczestniczył ks. mitrat dr Anatol Szymaniuk.

Obrady zainaugurował arcybiskup lubelski i chełmski Abel, który przywitał zgromadzonych członków komisji oraz wygłosił słowo wstępu. Dzisiejszym naszym zadaniem jest omówienie wyników prac badawczych oraz podjęcie kolejnych kroków zmierzających do zaliczenia w poczet świętych naszej Cerkwi wybranych postaci życia duchowego na naszych ziemiach. To zadanie odpowiedzialne i współcześnie nader znaczące – zaznaczył Hierarcha.

Kolejno głos zabrał władyka Paisjusz. Kanonizacja w życiu Cerkwi to ustawianie duchowych drogowskazów wiodących do Królestwa Bożego oraz świadectwo żywej pamięci o obrońcach Prawosławia – podkreślił Ekscelencja.

W kolejnej części posiedzenia miała miejsce prezentacja materiałów, dyskusja oraz refleksja nad wielowymiarową spuścizną życia i męczeństwa duchownych oraz wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

Podsumowania i zakończenia obrad komisji dokonał władyka Abel. Hierarcha wyraził wdzięczność członkom komisji, a zarazem zachęcił do nieustannego uzupełnienia wiedzy i informacji nt. martyrologii ziemi chełmskiej i podlaskiej.

Foto: protodiakon Marek Waszczuk