Komunikat Świętego Soboru Biskupów Serbskiej Prawosławnej Cerkwi

Miloš Bogić, 16 maja 2022

16 maja 2022 Święty Sobór Biskupów Serbskiej Prawosławnej Cerkwi przywrócił łączność kanoniczną i liturgiczną z Macedońską Prawosławną Cerkwią - Arcybiskupstwem Ochrydy.
 
Komunikat Świętego Soboru Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej (16 maja 2022)

Przyjąwszy akt Świętego Synodu "Macedońskiej Prawosławnej Cerkwi - Arcybiskupstwa Ochrydy", w którym uznaje ona kanoniczny status, przydzielony jej przez SPC w 1959 oraz wyraża nadzieję, że SPC będzie w braterskiej miłości rozwiązywać oraz ostatecznie rozwiąże problem kanonicznego statusu MPC, co doprowadzi do panprawosławnej zgodności na temat tego statusu, Święty Sobór SPC zdecydował:

- Z wdzięcznością Panu i radością pozdrowić przyjęcie przez MCP powszechnie uznawanego kanonicznego statusu, czyli najszerszej możliwej autonomii polegającej na niezależności wewnętrznej, nadanej jeszcze w 1959 roku.
- Z uwagi na to, że z tym aktem ustępują przeciwskazania do liturgicznej i kanonicznej wspólnoty, wywołanej jednostronnym ogłoszeniem autokefalii w 1967 roku, wznowić pełnię liturgicznej i kanonicznej wspólnoty.
- Dzięki przywróceniu wspólnoty kanonicznej, pod warunkiem utrzymania kanonicznego porządku na całym obszarze SPC, dialog o przyszłym i ewentualnym ostatecznym statusie diecezji w Macedonii Północnej jest nie tylko możliwy, ale zamierzony, uprawniony i realny.
- W dialogu o ich (diecezji) przyszłym i ewentualnie ostatecznym kanonicznym statusie, SPC będzie się kierować tylko eklezjalno-kanonicznymi oraz cerkiewno-pasterskimi zasadami, kryteriami i normami, nie dbając o “polityczne” interesy oraz inicjatywy pojedynczych osób, oraz nie poddając się niczyjemu wpływowi bądź naciskom.
- Na koniec, Sobór nie ma intencji, by po rozwiązaniu kwestii statusu stawiać jakiekolwiek warunki nowej siostrzanej Cerkwi, poprzez klauzule ograniczające jej jurysdykcję w ojczyźnie oraz diasporze, radząc jednocześnie, by problem swej oficjalnej nazwy rozwiązała w bezpośrednim braterskim dialogu z greckimi oraz pozostałymi lokalnymi cerkwiami prawosławnymi.