“Niech powstanie Bóg”

metropolita Antoni (tłum. Justyna Pikutin), 14 maja 2022

Kto jest prawdziwym zwycięzcą? Chrześcijanin.

Tylko chrześcijanin może odnieść wielkie zwycięstwo - zwycięstwo nad swoimi lękami i namiętnościami. Nie ma większego zwycięstwa. Wszystkie nasze czyny, nasze działania zależą bezpośrednio od tych duchowych wygranych. Wierzący ma absolutnie wszystkie środki i narzędzia do osiągnięcia takiego zwycięstwa.

Jednym z takich skutecznych i potężnych środków jest modlitwa do Krzyża Świętego "Niech powstanie Bóg".

"Niech powstanie Bóg, i rozproszą się Jego wrogowie, i niech pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się rozpływa przy ogniu. Tak niech zginą szatani od oblicza miłujących Boga, żegnających się znakiem krzyża świętego...".

Tymi słowami dajemy świadectwo, wyrażamy naszą wiarę, że znak krzyża jest najsilniejszą bronią w walce z wszelkim złem. Ani szatan, ani demony, ani żadne zło nie może się oprzeć znakowi krzyża. Wszelkie zło rozsypuje się w proch, topi jak świeca, znika jak miraż - dzięki mocy Krzyża Świętego.
Taka jest prawda. Jest to niezaprzeczalny fakt, potężny i sprawdzony środek.

Chwalimy Boga, podziwiamy Jego potęgę i miłość, dziękujemy Mu za Jego opiekę i dobrodziejstwa. Takie uwielbienie jest najwyższym rodzajem modlitwy (najniższym jest błaganie).

Niestety, coraz rzadziej chwalimy Stwórcę, a coraz częściej o coś Go prosimy. Modląc się, powinniśmy zapomnieć o wszystkim innym i skupić się tylko na Nim i Jego miłości, ale każdy z nas, ze względu na swoją słabość i niedowiarstwo, nieustannie prosi Boga o pomyślność dla siebie, swoich rodzin i bliskich. Czy Stwórca, który nas stworzył, nie musi dbać o nasze dobro?

" ... i z radością mówiących: Bądź pozdrowiony życiodajny krzyżu Boży, który odpędzasz szatany mocą ukrzyżowanego na Tobie Boga naszego Jezusa Chrystusa, który zstąpił do piekła, podeptał moc szatańską i dał nam Ciebie, krzyż Swój czcigodny, na odpędzenie wszelkiego nieprzyjaciela. O czcigodny i życiodajny krzyżu Boży, pomagaj mi z Najświętszą Władczynią, Dziewicą Bogurodzicą, i wszystkimi świętymi na wieki. Amen."

Nazywamy Krzyż życiodajnym, ponieważ nasz Zbawiciel Jezus Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu i zmartwychwstał, ratując w ten sposób ludzi od wiecznej śmierci w piekle i dając nam życie wieczne w Swoim królestwie. Bóg ożywił nasze życie i napełnił je wiecznym tchnieniem i mocą.
Bóg uczynił nas zwycięzcami!

Ale pojęcie zwycięstwa obejmuje także niezbędne elementy: odwagę, cierpliwość, wytrwałość, hart ducha. Zwycięzcą nie jest ten, kto próbuje uciec przed niebezpieczeństwem lub je ominąć, ale ten, kto odważnie je pokonuje, kto dzielnie w nim uczestniczy.

Zwycięzcą zawsze jest ten, kto posiada prawdziwą wiarę. Siła wiary jest sprawdzana wyłącznie poprzez próbę ryzyka.

"Nigdy nie wiesz, jak mocno w coś wierzysz, dopóki prawda o twojej wierze nie stanie się kwestią życia lub śmierci. Łatwo jest twierdzić, że dana lina jest wystarczająco wytrzymała, jeśli zamierzasz związać nią skrzynię. Ale załóżmy, że musisz zawisnąć nad przepaścią na tej samej linie...". - pisze C.S. Lewis.

Jak można osiągnąć taką wiarę? Osiąga się ją wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że Bóg jest zawsze przed naszymi oczami, gdy wierzymy, że każde słowo w Piśmie Świętym należy do Boga, gdy wypełniamy to, co zostało nam powiedziane: "Przestańcie i zrozumcie, że Ja jestem Bogiem" (Ps 45, 11).

Poznanie Boga polega na okiełznaniu naszych namiętności i wypełnianiu przykazań ewangelicznych.
Widząc naszą pokorę, Pan z pewnością nam się objawi: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8).

Modlitwa "Niech powstanie Bóg" jest kluczem do poznania Boga i ma cudowną moc, która zależy bezpośrednio od siły naszej wiary.

Należy nauczyć się jej na pamięć, gdyż z jej pomocą można znaleźć wyjście i wybawienie z każdej trudnej sytuacji, należy ją powiedzieć przed snem, po ucałowaniu krzyżyka noszonego na piersi i uczynieniu znaku krzyża na sobie i na łóżku.

Życzę nam wszystkim, abyśmy odnieśli wielkie zwycięstwo na polu walki duchowej i stali się prawdziwymi zwycięzcami!

Metropolita Antoni (tłum. Justyna Pikutin)

za: pravlife.org

fotografia: Sheep1389 /orthphoto.net/