Powiedz "tak"

o. Stephen Freeman (tłum. Gabriel Szymczak), 13 maja 2022

Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam… nie był Tak i Nie, lecz dokonało się w Nim Tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są Tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. (2 Kor 1, 19-20)

+++

Bardzo trudno powiedzieć „nie”, mimo że cały czas to mówimy. Powodem, dla którego „nie” jest tak trudne, jest brak energii. Nierobienie czegoś jest pustką i nie ma znaczenia. Tworzy próżnię, która czeka na wypełnienie.

Obserwując własne życie, zdałem sobie sprawę, że spędzam dużo czasu mówiąc „nie”. Są rzeczy, których nie chcę widzieć, więc muszę im powiedzieć „nie”… rzeczy, których nie chcę słyszeć… rzeczy, których nie chcę mówić, robić ani myśleć… wszystkie one muszą spotkać się z „nie”. Dzień spędzony na takich zapasach jest ekstremalnie wyczerpujący. Często jest to również droga do porażki. „Nie” nie ma energii i stawia wolę w pozycji słabości. A wola została stworzona, by chcieć czegoś, a nie niczego.

Spostrzeżenie św. Pawła, że obietnice Boże są Tak, jest kluczem do codziennej walki. Brak grzechu to nie to samo co sprawiedliwość. Sprawiedliwość to pełnia i obecność. Sam grzech jest pustką i ma charakter niebytu. Życie duchowe urzeczywistnia się w prawości – prawdziwej prawości bytu – życiu na obraz Boga.

Prostym sposobem na życie w tej rzeczywistości jest powiedzenie „tak”. Jeśli nie chcę czegoś zrobić, to na co mogę powiedzieć „tak”? Jeśli nie chcę czegoś usłyszeć, to na co moje uszy mówią „tak”? I tak dalej.

I jest jeszcze jeden krok dalej. W ciągu dnia można powtarzać „tak”. Proste zdanie: „Mówię 'tak' Bogu” ma wielką moc. Nauczyłem się czynić z niego częste wyznanie każdego dnia. Mówię „tak” Bogu. Mówię „tak” mojemu życiu. Mówię „tak” na ten problem. Mówię „tak” na błędy, które popełniłem. Jest to sposób na potwierdzenie, że Bóg współdziała ze wszystkim dla mojego dobra – nawet z moimi błędami.

Powiedz „tak”.

o. Stephen Freeman (tłum. Gabriel Szymczak)

za: Glory to God for All Things

fotografia: levangabechava /orthphoto.net/