Spotkanie paschalne Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 09 maja 2022

28 kwietnia Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zorganizowało spotkanie świąteczne z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Rozpoczęło się ono paschalnym molebnem w głównej świątyni soboru św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo celebrował ojciec Piotr Makal z parafii katedralnej. W wygłoszonym słowie zwrócił uwagę na znaczenie Święta Paschy i tygodnia paschalnego dla prawosławnego chrześcijanina oraz piękno tego wyjątkowego okresu liturgicznego w życiu Cerkwi. Podkreślił też potrzebę uwolnienia się od takich przywar, jak złość, zazdrość, małostkowość, gdyż tylko wówczas możemy w pełni przeżywać Zmartwychwstanie Chrystusa. Cerkiewne teksty nawołujące, abyśmy objęli paschalną radością każdego, także wrogów, wprost do tego nas zobowiązują!

Następnie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się świąteczne integracyjne spotkanie bratczyków i sympatyków, z udziałem osób przybyłych do Polski z Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Był słodki poczęstunek oraz wspólne śpiewanie pieśni z bogogłasnika. Spotkanie uświetniły występy chórów: z Monasteru Supraskiego pod dyrekcją matuszki Mirosławy Tichoniuk oraz dziecięcego z parafii św. Jerzego w Białymstoku pod dyrekcją Romana Sacharczuka.