Męczenników Ziemi Hrubieszowskiej i Ikony Matki Bożej Prehorylskiej

ks. Paweł Janiel, 07 maja 2022

W poniedziałek, 2-go maja br., hrubieszowska parafia uroczyście wspominała pamięć „Męczenników Ziemi Hrubieszowskiej i Ikony Matki Bożej Prehorylskiej”.

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Mirosław Wiszniewski z parafii katedralnej w Lublinie, w asyście duchowieństwa dekanatu zamojskiego, a także terespolskiego, okolicznościową homilię wygłosił główny celebrans ks. mitrat Mirosław Wiszniewski. Na zakończenie proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot, podziękował za przybycie i wspólną modlitwę wiernym, pielgrzymom, gościom oraz duchowieństwu.

Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie powstała w II połowie XIX w. i jest co najmniej dziewiątą świątynią w ponad 600 – letniej historii miasta. Została ona wyświęcona 13 V 1875 r. przez arcybiskupa Chełmskiego i Warszawskiego Leoncjusza. Hrubieszowska cerkiew jest najbardziej okazałym obiektem prawosławnej architektury sakralnej w naszym kraju. Wyróżnia się trzynastoma kopułami oraz piękną ikonografią, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Fot: Damian Kot