75. rocznica tragicznej „Akcji Wisła” w Przemyślu

Jakub Antonowicz, 04 maja 2022

W niedzielę Antypaschy 1 maja w przemyskiej cerkwi katedralnej pw. Zaśnięcia NMP miały miejsce centralne – diecezjalne uroczystości liturgiczne w związku z 75. rocznicą tragicznej „Akcji Wisła”. Świętej Liturgii przewodniczył ordynariusz Diecezji Przemysko-Gorlickiej arcybiskup Paisjusz w asyście duchowieństwa dekanatu przemyskiego i ks. protodiakona Antoniego Jarego. Pięknie i modlitewnie śpiewał miejscowy chór, który rozwija się dzięki zaangażowaniu rodziny i parafian ks. prot. Jerzego Mokrauza.

Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się arcybiskup Paisjusz: Dzisiaj z goryczą i bólem przenikającym nasze serca wspominamy tragedię Akcji „Wisła”. 75 lat temu po raz kolejny w historii spróbowano, rękoma komunistycznej władzy, zniszczyć naszą Cerkiew i Naród. Pierwszy transport „w nieznane” wyruszył z Podkarpacia ze wsi Szczawne 28 kwietnia 1947 roku…. Dziesiątki tysięcy wiernych naszej Cerkwi, mieszkańców południowego Podlasia, Chełmszczyzny, Podkarpacia i Łemkowszczyzny wygnano z ich rodzinnej ziemi…. Pamiętajmy, że bez pamięci o historii nigdy nie zrozumiemy współczesności, nie zrozumiemy naszej Cerkwi i Narodu. Pamiętajmy, że cel deportacji był jeden: oczyszczenie ziem od wieków wiernych tradycji cyrylo-metodiańskiej z wiary, tradycji, kultury i języka naszych przodków…. W naszych modlitwach wspominamy naszych dziadów, ojców i braci, którzy nigdy nie stracili wiary, nie wyrzekli się swej tradycji i nie wstydzili się języka. Naśladujmy – zgodnie ze słowami Apostoła Pawła „ich wiarę”, dzięki której pozostaliśmy prawosławnymi. Wychowujmy w duchu wiary i tradycji naszą młodzież i dzieci, aby znali swoją historię, nie wstydzili się swych korzeni i pamiętali o ziemi Ojców, oroszonej ich krwią i łzami. Niechaj pamięć o tragicznej historii naszych przodków kształtuje naszą świadomość….

Jego Ekscelencja w swym słowie nawiązał także do współczesnej tragedii ukraińskiego narodu, który w związku z agresją rosyjską musiał opuścić swe ziemie i dzięki mądrości naszych Władz i chrześcijańskiej miłości Narodu – znalazł w Polsce drugą ojczyznę. Swe słowo arcybiskup zakończył wezwaniem nie bądźmy małowierni a wierni swej Matce Cerkwi, tradycji, kulturze i historii, którą jako najcenniejszy dar otrzymaliśmy od naszych przodków – męczenników golgoty „Akcji Wisła”… Jedynie z wiarą, modlitwą i historyczną pamięcią jesteśmy w stanie pokonać wszelkie zło i radośnie wzywać Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał!

Po zakończeniu św. Liturgii i paschalnej procesji została odprawiona paschalna panichida za ofiary „Akcji Wisła” i więźniów obozu w Jaworznie. Radosne Chrystos Woskres wyrwało się z serc wszystkich wiernych, licznie zebranych w przemyskiej prawosławnej cerkwi katedralnej, jak wezwanie do Boga o spokój dusz tych, którzy odeszli i prośba do Stwórcy o błogosławieństwo dla nas, którzy dzisiaj świadczymy o ich wierze i wierności Świętemu Prawosławiu.

Zgodnie z decyzją ordynariusza diecezji, pamięć ofiar tragicznej „Akcji Wisła” wspominaliśmy we wszystkich cerkwiach diecezji II i III dnia Paschy Chrystusowej oraz podczas wszystkich świąt parafialnych w 2022 roku.


Jakub Antonowicz
zdjęcia: Aleksander i Mikołaj Mokrauz, autor

za: orthodox.pl