Warszawa: święto Zmartwychwstania Chrystusa

orthodox.pl, 25 kwietnia 2022

Zmartwychwstanie Chrystusa to centralne wydarzenie ludzkiego życia i istnienia świata. Święto Paschy to fundament naszej wiary, by zrozumieć Prawosławie, trzeba uczestniczyć w niezwykłym i najpiękniejszym, nocnym nabożeństwie paschalnym.

W noc paschalną, w warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, przewodniczył świątecznej jutrzni i św. Liturgii św. Jana Chryzostoma w asyście kleru katedry.

Tuż przed początkiem paschalnej jutrzni, Jego Eminencja przekazał wiernym Błogosławiony Ogień dostarczony w godzinach późnowieczornych do Warszawy przez delegata naszej Cerkwi z jerozolimskiej bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego.

W trakcie jutrzni ektenie wygłaszane były w kilku językach: polskim, ukraińskim, białoruskim, greckim, serbskim, bułgarskim, angielskim oraz gruzińskim. Po odczytaniu mowy katechetycznej św. Jana Chryzostoma, homilię wygłosił Jego Eminencja metropolita Sawa, który zachęcał do naśladowania wiary przodków, stanowiącej łączność z teraźniejszością, będącej podtrzymywaniem tradycji i przeciwstawieniem się duchowej pustce. Metropolita Sawa wskazał, że wszystko czego doświadczamy w życiu dzieje się z Bożego przyzwolenia, zarówno wydarzenia w życiu codziennym, jak i wojna w sąsiedniej, bratniej Ukrainie. „W przyrodzie duchowej na wszystko jest czas i miejsce, nic nie ginie, a każdy postępek oddziałuje na życie wszechświata. Pascha Chrystusowa nie jest wyłącznie świętem Cerkwi ziemskiej, a także wszystkich tych, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania. Naszych ojców i przodków, a także poległych na polu walki, którzy uczestniczą w wymiarze duchowym, w paschalnej św. Liturgii”. Jego Eminencja pokreślił sens prawdziwej, paschalnej radości oraz konieczność przekazywania jej otaczającemu światu. Wszędzie tam, gdzie brakuje tego uczucia występuje uczucie duchowej pustki. Aby zrozumieć przemiany zachodzące w otaczającym świcie – zdaniem arcypasterza – należy mieć otwarte oczy duszy i świadomość bycia członkiem Cerkwi, co jest misją i powinnością, każdego prawosławnego.

Kończąc homilię, Jego Eminencja życzył radości i zdrowia, pokoju duchowego i zewnętrznego, pokoju w otaczającym świecie, zwłaszcza w naszych Ojczyznach. Zmartwychwstały Chrystus objawiający się uczniom życzył im pokoju i radości, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków – podkreślił metropolita Sawa.

Podczas św. Liturgii Ewangelię według św. ap. Jana czytano w czternastu językach. Po modlitwie czytanej za amboną, Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał poświęcenia artosu – paschalnego chleba oraz pokarmów przyniesionych przez wiernych.

Po nocnym nabożeństwie, panie zgromadzone w parafialnym Siestryczestwie wydawały potrzebującym i obecnym podczas paschalnego nabożeństwa ciepły posiłek oraz świąteczne produkty.

W dniu święta Zmartwychwstania Pańskiego w katedrze św. Marii Magdaleny dodatkowo sprawowano dwie poranne św. Liturgie o godzinie 08.00 i 10.00. Obszerna katedra metropolitalna nie była w stanie pomieścić ogromnej rzeszy wiernych.

zdjęcia: diakon Igor Kutovyi, Mateusz Gwizdak

za: orthodox.pl