Album "Duchowość Prawosławia" w obniżonej cenie

Jarosław Charkiewicz, 24 lipca 2016

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej z przyjemnością informuję o znacznym obniżeniu ceny sprzedaży albumu pt. „Duchowość Prawosławia”. Ta wyjątkowa książka ukazała się na przełomie 2015/2016 roku, a dochód z jej sprzedaży w całości przeznaczony jest na budowę najnowszej warszawskiej cerkwi – św. Sofii Mądrości Bożej. Obecna hurtowa cena albumu to 80 zł. W takiej cenie dostępna ona jest w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (al. Solidarności 52) oraz w siedzibie wydawnictwa w Białymstoku (ul. św. Mikołaja 5, tel./fax: 857443646, e-mail: wydawnictwo@orthodox.pl).

Aby zachęcić do nabycia albumu osoby zainteresowanie Prawosławiem oraz pragnące wesprzeć budowę warszawskiej Hagii Sophii, przytaczamy obszerne fragmenty omówienia albumu, które ukazało się w „Wiadomościach PAKP” 2016, nr 1.

Album warto nabyć ponieważ:
„Po pierwsze, autor fotografii do albumu, Mariusz Wideryński, z którego inspiracji on powstał, wyjątkowo wysoko zawiesił przed sobą poprzeczkę, starając się za pomocą fotografii przybliżyć czytelnikom, co kryje się pod dosyć abstrakcyjnym terminem „duchowość”. Jak niełatwe to zadanie, pisze w „Słowie wstępnym” do albumu metropolita warszawski i całej Polski Sawa: „Pokazywanie jej (duchowości – przyp. red.) za pomocą obrazu jest trudniejsze niż opisywanie słowami”. Dodaje przy tym, że „Duchowość to pojęcie niewymierne, dotyka bowiem sfer najbardziej mistycznych i skrytych, a często nieprzeniknionych przez ludzki rozum”, jednocześnie starając się je zdefiniować: „Duchowość to piękno wewnętrzne, które jest obecne w Cerkwi i ludziach wierzących w Boga”, i dotknąć: „Duchowość jest gorąca i jasna niczym płonąca świeca, a jednocześnie niewyraźna i ulotna jak dym kadzidlany”. Jak się wydaje, poprzeczkę fotograficznego ukazania duchowości autor zdjęć osiągnął.
Po drugie: album ma oryginalną konwencję. Jest to bowiem fotograficzna opowieść o prawosławnej duchowości, przedstawiona w pewnej nieprzypadkowej chronologii. Fotograficznie „biorąc na warsztat” poszczególne święta, sakramenty i zwyczaje, książka stopniowo i z rozmysłem przeprowadza czytelnika od narodzin, poprzez młodość i dojrzałość do ziemskiej śmierci. Nad całością dominuje zaś i spina wszystko niczym klamra Zmartwychwstanie Chrystusa, dzięki któremu otwarte zostały człowiekowi wrota do raju.

Po trzecie: dużą wartość poznawczą mają teksty wprowadzające do publikacji, które przybliżają naukę Cerkwi prawosławnej, Jej dzieje na ziemiach polskich oraz podstawowe informacje o świętach, sakramentach i obyczajach prawosławnych. Teksty te skierowane są przede wszystkim do czytelnika, który posiada niewielką wiedzę na temat Prawosławia, jednak wiele nowego z pewnością dowiedzą się z nich i prawosławni wierni. Autorami tekstów są: ks. Henryk Paprocki, ks. Artur Aleksiejuk, Elżbieta Przybył i Jarosław Charkiewicz

Po czwarte: album ma oryginalną kompozycję graficzną autorstwa znanego polskiego fotografa i grafika, który wcześniej niejednokrotnie był nagradzany za projektowanie książek i albumów. Dopieszczoną publikację, znajdującą się w kartonowym, estetycznym futerale, z przyjemnością bierze się do ręki.

Po piąte: publikacja skierowana jest niewyłączenie do polskiego czytelnika. O ile bowiem język fotografii jest międzynarodowy i zrozumiały dla wszystkich, o tyle ze słowami jest inaczej. Dlatego też wydawca zadbał o przekład na język angielski i rosyjski: streszczenia tekstów poświęconych Prawosławiu w Polsce oraz podpisów do wszystkich fotografii.

Wreszcie, po szóste, to szczytna intencją, z jaką album wydano. Poświęcony jest jej ostatni akapit „Słowa wstępnego” metropolity Sawy: „Niech ten album będzie cegiełką, której nabycie będzie miało wymierne znaczenie we wznoszeniu najnowszej warszawskiej cerkwi Hagia Sophia – Mądrości Bożej”.

Podane powyżej powody niech będą wystarczające, aby zachęcić zarówno naszych wiernych, jak i wyznawców innych religii, do podróży po prawosławnej duchowości, która powinna pobudzić czytelnika do pogłębionej refleksji nad wiarą i samym sobą, a innowierców do „dotknięcia ducha Prawosławia i szerszego Nim zainteresowania”.


Duchowość Prawosławia. The spirituality of Orthodoxy. Духовность Православия, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2015, s. 242.