Ogień z Jerozolimy przywieziono do Białegostoku

24 kwietnia 2022

Na ręce Najprzewielebniejszego Abp. Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej, przekazał go w prawosławną Wielką Sobotę (23.04) marszałek Artur Kosicki w towarzystwie Sławomira Nazaruka, radnego sejmiku. To już trzeci rok z rzędu, gdy Samorząd Województwa Podlaskiego przy wsparciu władz Rzeczypospolitej Polskiej pomógł w sprowadzeniu Świętego Ognia z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

- Święto Zmartwychwstania zapala w naszych sercach ogień radości, światełko nadziei. Tak, jak w sobotę paschalną na Grobie Pańskim co roku zstępuje w cudowny sposób ogień - mówił abp. Jakub, przed rozpoczęciem sobotniego nabożeństwa.

Polskim wyznawcom Kościoła prawosławnego od kilkunastu lat towarzyszy on podczas świąt wielkanocnych. Od lat trzech sprowadzenie Świętego Ognia jest realizowane przy współpracy podlaskiego samorządu i rządu RP. Wcześniej organizacja wyjazdów opierała się w dużej mierze na aktywności społecznej, ale to duże wyzwanie - organizacyjne, logistyczne i finansowe.

- W tym roku marszałek Artur Kosicki osobiście udał się z delegacją do Jerozolimy i po przybyciu do Warszawy przywieźli ogień do naszej świątyni. Bardzo za to dziękuję - podkreślił abp. Jakub.

Artur Kosicki zaznaczył, że to przedsięwzięcie traktuje jako obowiązek przedstawicieli samorządu województwa, w którym mieszka najwięcej wyznawców prawosławia.

- Cieszę się, że już po raz kolejny Zarząd Województwa Podlaskiego mógł wesprzeć tę ważną inicjatywę, jaką jest przywiezienie z Grobu Pańskiego Świętego Ognia właśnie tutaj, do Białegostoku. Oczywiście trafi on do wiernych w całej Polsce, ale nam przede wszystkim zależało na mieszkańcach województwa podlaskiego. Niezmiernie się z tego cieszę - podkreślał.

Marszałek, przekazując Święty Ogień na ręce Najprzewielebniejszego Abp. Jakuba, wyraził nadzieję, że "będzie on ogrzewał i rozświetlał serca wiernych przez najbliższe lata".

Z kolei radny wojewódzki Sławomir Nazaruk zaznaczył, że wcześniej Święty Ogień został dostarczony do zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego JE Metropolity Sawy.

- Cieszę się, że mogliśmy przekazać ogień wiernym w całej Polsce, ale zwłaszcza w naszej diecezji białostocko-gdańskiej. Widzieliśmy, że przedstawiciele wielu parafii przyjechali tutaj, do Soboru Św. Mikołaja, odebrali ten ogień i pojechali do swoich parafii, żeby przed rozpoczęciem nocnej służby zawieźć go wiernym – mówił.

Dzięki temu ogień jest obecny na nabożeństwach paschalnych, które rozpoczynają się przed północą w prawosławnych cerkwiach. W wielu z nich na tę okazję przygotowuje się specjalne lampiony, w których wierni zabierają Święty Ogień do swoich domów.

W składzie tegorocznej delegacji, pod przewodnictwem JE Pawła, Biskupa Hajnowskiego, znaleźli się: ks. Andrzej Bołbot - prezes zarządu Stowarzyszenia Bractwo Świętego Ognia oraz przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego: marszałek Artur Kosicki i radny Sławomir Nazaruk, jak również reprezentanci Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy: ministrowie Adam Kwiatkowski i Wojciech Kolarski.

Przedsięwzięcie wsparli wierni Polskiego Kościoła Prawosławnego poprzez parafie prawosławne z całej Polski.

fot.: Kamil Timoszuk

na podstawie: www.wrotapodlasia.pl