Niezwykła inicjatywa metropolity Onufrego

Grzegorz Szmyga, 22 kwietnia 2022

W związku z dramatyczną sytuacją obrońców oraz mieszkańców Mariupola, metropolita zapowiedział, że siłami biskupów, duchowieństwa oraz wiernych ukraińskiej Cerkwi, w Wielki Piątek z miejscowości Orechow Zaporożskij wyjdzie cerkiewna procesja, która pójdzie wprost do Mariupola, bezpośrednio do Azowstalu, ostatniego punktu oporu wojsk ukraińskich. Procesja ma zamiar wyprowadzić stamtąd ludność cywilną, rannych żołnierzy oraz wynieść ciała zabitych. Metropolita prosi, by wszyscy od kogo to zależy na czas od Wielkiego Piątku do dnia Paschy, wstrzymali ostrzał.

Pełny tekst oświadczenia metropolity Onufrego: "Z głębokim smutkiem obserwuję to, co się dzieje w tych dniach w mieście Mariupol. W przededniu głównego chrześcijańskiego święta - Świętego Zmartwychwstania Chrystusowego, uczucie serdecznego żalu skłania nas do zwrócenia uwagi na potrzebę ratowania tych, którzy pozostając w cierpiącym Mariupolu, znaleźli się w warunkach humanitarnej katastrofy. Do dziś w mieście przebywa duża liczba ludności cywilnej, w tym wiele dzieci i osób starszych. Ranni żołnierze wymagają pilnej pomocy medycznej. Ciała zmarłych należy przekazać ich rodzinom dla właściwego pochówku. W związku z tym Ukraińska Cerkiew Prawosławna, siłami biskupów, duchowieństwa, mnichów i wiernych, jest gotowa zorganizować procesję modlitewną z miasta Orechow, w obwodzie zaporożskim, do zakładów Azowstal w mieście Mariupol w celu udzielenia koniecznej pomocy i wyprowadzenia stamtąd ludności cywilnej. Procesja mogłaby też wynieść rannych żołnierzy oraz ciała tych, którzy zginęli. Apelujemy do wszystkich, od których to zależy, aby w okresie od Wielkiego Piątku (22 kwietnia 2022 r.) do dnia Zmartwychwstania Pańskiego (24 kwietnia 2022 r.) na terytorium miasta Mariupol i w jego okolicach zabezpieczyć stan wstrzymania ognia i pozwolić na na stworzenie korytarza humanitarnego dla przejścia wspomnianej modlitewnej procesji."

Onufry Metropolita Kijowski i całej Ukrainy Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej

żródło: www.news.church.ua