Biblioteczka: Wielki Tydzień

opr. Michał Diemianiuk, 18 kwietnia 2022

WIELKI TYDZIEŃ

Biblizmy Wielkiego Tygodnia
Wydarzenia biblijne, rozgrywające się od dnia Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy po Zmartwychwstanie (wszystkiego siedem dni) głęboko zapadały w pamięć kolejnych pokoleń. Na tyle głęboko, że dziś powszechnie używanych jest wiele zwrotów, pochodzących z Nowego Testamentu, które funkcjonują w dzisiejszej nie tylko polskiej, ale i co najmniej europejskiej kulturze. Ale stosując je, albo często się nad nimi nie zastanawiamy, albo nie do końca zdajemy sobie sprawę z ich pochodzenia bądź prawdziwego, pierwotnego znaczenia. Artykuł ks. Mariusza Synaka.

***

Chrystus wjeżdżający do Jerozolimy – metropolita Jerzy (Khodr) na Wielki Tydzień
W tym artykule znany arabski teolog wybrał kilka wydarzeń Wielkiego Tygodnia, które opisuje, by następnie wytłumaczyć nam ich znaczenie.

***

O czytaniu Ewangelii podczas nabożeństw godzin w Wielkim Tygodniu
Artykuł wyjaśnia dlatego podczas nabożeństw godzin w Wielkim Tygodniu znów czytany jest Nowy Testament. Nie był on czytany na nabożeństwach w środku tygodnia przez cały Wielki Post.

***

Tamto dzieje się teraz - myśli o Wielkim Tygodniu
Eucharystia nie jest pamiątkowym posiłkiem, który wspomina coś, co Jezus uczynił „wtedy”. Wszystko jest czasem teraźniejszym - ten posiłek jest tamtym posiłkiem; ta ofiara jest tamtą ofiarą - wszystko jest dla nas.

***

Nie utracić błogosławieństwa Wielkiego Tygodnia
Wielki Post był czasem, by zacząć reorientować nasze życie wokół Chrystusa i Jego Kościoła. Jeśli Wielki Post był początkiem, Wielki Tydzień jest kulminacją. Jest to czas, kiedy każdy chrześcijanin jest wezwany do odłożenia na bok rzeczy tego świata i wciśnięcia przycisku „pauza” w swoim życiu zewnętrznym.

***

Wybrana hymnografia Wielkiego Tygodnia. Część I

WIELKI PONIEDZIAŁEK

Synaksarion Świętego Wielkiego Poniedziałku
W Święty Wielki Poniedziałek wspominamy błogosławionego Pięknego Józefa i uschłe drzewo figowe, gdyż od niego zaczyna się Tydzień Świętych Cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa, czego praobrazem jest przede wszystkim Józef.

***

Bliżej Cerkwi: Wielki Poniedziałek - Podróże po Wielkim Tygodniu
Tradycyjnie refleksjami na temat nabożeństw związanych z Wielkim Poniedziałkiem podzieli się hieromnich Pantelejmon z Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu.


WIELKI WTOREK 

Synaksarion Wielkiego Wtorku
W Święty Wielki Wtorek wspominamy przypowieść o dziesięciu dziewicach, bowiem te przypowieści Pan idący na Męki, wchodząc do Jerozolimy, opowiadał swoim uczniom na Górze Oliwnej, a teraz zwracał się także do Żydów.

***

Bliżej Cerkwi: Wielki Wtorek - Podróże po Wielkim Tygodniu

WIELKA ŚRODA

Synaksarion Wielkiej Środy
W Świętą Wielką Środę teoforyczni ojcowie nakazali wspominać kobietę nierządnicę, która namaściła Pana mirrą, bowiem było to niedługo przed zbawczymi Mękami. W tym celu ustanowiono właśnie teraz jej wspomnienie, aby według słowa Zbawiciela, wszędzie i wszystkim był głoszony jej odważny uczynek.

***

Bliżej Cerkwi: Wielka Środa - Podróże po Wielkim Tygodniu


***

Metropolita Włodzimierz: Modlitwa św. Efrema Syryjczyka
W Wielką Środę ostatni raz odmawiamy modlitwę św. Efrema Syryjczyka

WIELKI CZWARTEK

Synaksarion Wielkiego Czwartku - Wspomnienie Tajemnej Wieczerzy
W Wielki Czwartek wspominamy cztery wydarzenia: Boskie umycie nóg, Tajemną Wieczerzę i ustanowienie Świętych Tajemnic, niezwykłą modlitwę i w końcu zdradę.

***

Wybrana hymnografia Wielkiego Czwartku

***

Ikonografia modlitwy w Getsemani
Sceny przedstawiające nocną modlitwę Jezusa.

***

Bliżej Cerkwi: Wielki Czwartek - Podróże po Wielkim Tygodniu


WIELKI PIĄTEK

Synaksarion Wielkiego Piątku
W Wielki Piątek wspominamy Męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Oplucie, bicie, policzkowanie, wyzwiska, wyśmianie, purpurową szatę, trzcinę, gąbkę, ocet, gwoździe, włócznię, a po tym wszystkim Krzyż i śmierć.

***

Poemat o cierpieniach Zbawiciela
Lękam się opowiedzieć i dotknąć językiem moim /
Tego strasznego opowiadania o Zbawicielu, /
Gdyż zaiste strasznie jest wygłosić to wszystko. /
Pan nasz wydany był dzisiaj w ręce grzeszników!

***

Treść nabożeństwa "Płacz Bogurodzicy"
„[...] słowa Przenajświętszej Bogurodzicy zapisane w tym kanonie nie są skażone nawet najmniejszym narzekaniem, nie wyrażają rozpaczy, nie brzmi w nich utrata nadziei. Wręcz odwrotnie są one wyrazem pokory i całkowitego zawierzenia Bogu i Jego woli."

***

Ostatnie słowa Jezusa na Krzyżu
Rozważania na temat opisu scen męki Pańskiej.

***

Wybrana hymnografia Wielkiego Piątku

***

Słowo nad płaszczanicą, w Wielki Piątek
Skłońmy przed świętą i straszną płaszczanicą kolana i serca nasze, oblejmy łzami i ucałujmy straszne rany Chrystusowe

***

Bliżej Cerkwi: Wielki Piątek - Podróże po Wielkim TygodniuWIELKA SOBOTA

Synaksarion Wielkiej Soboty
W Świętą Wielką Sobotę świętujemy pogrzeb Bożego ciała i zstąpienie Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa do otchłani, dzięki czemu rodzaj nasz, wezwany ze zniszczalności, przeszedł do życia wiecznego

Wybrana hymnografia Wielkiej Soboty

***

Wielka Sobota - Podróże po Wielkim Tygodniu


Fotografia: Tomasz Grześ, sobór św. Trójcy w Hajnówce, Wielki Piątek 2020