Boska Liturgia w Parczewie

ks. Tomasz Łotysz, 12 kwietnia 2022

W sobotę, 9 kwietnia br., z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Abla Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, sprawowana była prawosławna Boska Liturgia w kościele rzymskokatolickim pw. Opatrzności Bożej w Parczewie. Na nabożeństwo do kościoła przybyło kilkudziesięciu uchodźców wojennych z Ukrainy oraz miejscowi parafianie.

Liturgię Świętą sprawował ks. Tomasz Łotysz, proboszcz parafii prawosławnej w Horosycie, który w homilii podkreślił znaczenie postu i modlitwy w osiągnięciu odbudowy duchowej. W kontekście wojny trwającej w Ukrainie, duchowny wezwał do wzmożonej modlitwy wstawienniczej za wszystkich cierpiących i walczących o przywrócenie pokoju. „Modlitwa wiary jest ratunkiem dla chorego, który może zmienić bieg wydarzeń”. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny z Horostyty. Większość uczestników Liturgii przystąpiła do Św. Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Na zakończenie nabożeństwa ks. Tomasz Łotysz podziękował proboszczowi parafii, ks. Stanisławowi Kulikowi za udostępnienie świątyni dla prawosławnego nabożeństwa oraz obecnemu na Boskiej Liturgii Januszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu, za okazaną pomoc w organizacji nabożeństwa.