Słowo w Niedzielę Palmową

św. Ambroży Mediolański (tłum. Michał Diemianiuk), 17 kwietnia 2022

na zdjęciu - św. Ambroży Mediolański, malowidło w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku

Dzisiaj z większą niż zazwyczaj gorliwością zebraliście się w cerkwi, i z radością niesiecie w rękach gałązki drzew. Ponieważ nie znając celu i znaczenia tego, co robicie, pozostaniecie bez pożytku, to uważam za konieczne powtórzyć czytaną teraz Ewangelię. W niej było powiedziane, że Zbawiciel nasz, wchodząc do Jerozolimy, na pięć dni przed męką Swoją, na Górze Oliwnej wsiadł na oślicę, i że lud, słysząc o Jego marszu, wyszedł na Jego spotkanie z gałązkami palmowymi, i kiedy zaczęli zbliżać się do podnóża góry, to towarzyszący Mu z radości zaczęli wychwalać Boga. Po tym, do czwartku wieczorem, kiedy Pan po wieczerzy został wydany, codziennie nauczał lud w świątyni, a noce spędzał na Górze Oliwnej.

Tutaj trzeba przede wszystkim zauważyć dzień, w którym Jezus Chrystus wjechał do Jerozolimy. To był dziesiąty dzień miesiąca, w którym wybierany był baranek paschalny, którego Izraelici zabijali w czternastym dniu miesiąca (Wj 12, 3-6); co za tym idzie, Chrystus, prawdziwy baranek, Który powinien był przyjąć ukrzyżowanie w piątek, wjechał do Jerozolimy w tym dniu, w którym wybierany był praobrazujący baranek.

Dalej, Święta Cerkiew, ta czuła matka nasza, nakazuje i nam, na wzór spotykających wtedy Jezusa Chrystusa, podścielić Mu na drodze szaty i obcinać gałązki drzew – ale w duchowy sposób. Teraz oślicę zastępuje wszelka sprawiedliwa dusza, na niej Pan wchodzi do Jerozolimy wtedy, kiedy mieszkając w naszych duszach, wzbudza w nich odwrócenie się od świata i miłość do niebiańskiej ojczyzny. Szaty na drodze rozścielicie przed Panem wtedy, kiedy przygotowując Mu drogę do was, korzycie wasze ciała wstrzemięźliwością; a gałęzie drzew weźmiecie, jeśli umiłowawszy cnoty świętych, przygotujecie Panu drogę do was; bowiem czym innym byli Abraham, Józef, Daniel i inni sprawiedliwi, jeśli nie płodnymi drzewami Cerkwi Bożej? Dlatego, jeśli chcecie osiągnąć wieczne zbawienie, to nauczcie się od Abrahama posłuszeństwa, od Józefa cnotliwości, od Dawida pokory; a ponieważ palma jest znakiem zwycięstwa, to wtedy prawdziwie będziemy trzymać w rękach palmowe gałęzie, kiedy śpiewając zwycięskie pieśni, będziemy starać się zwyciężyć diabła życiem w cnocie; ponieważ ten na darmo trzyma w rękach palmowe gałęzie, kogo podstępem pokonał diabeł.

Wreszcie wiedzcie, że źle robimy, kiedy nie obwieszczamy wam misteriów Zbawiciela naszego, tak i wy źle postępujecie, jeżeli nie szanujecie ich w należyty sposób. Dlatego, im bardziej przybliża się święto Paschy, tym bardziej starajcie się przygotować, oczyszczając siebie z nienawiści, zawiści, złorzeczenia, bluźnierstwa i kłótni, żebyście godnie świętowali Dzień Pański. Ten zbruka Paschę, kto będzie karmić nienawiść, choćby przeciwko jednemu człowiekowi; ponieważ taki przez Komunię nie ożyje z Piotrem, ale umrze z Judaszem, od czego niech wybawi was Ten, kto stworzył i odkupił was, Pan nasz Jezus Chrystus, z Ojcem i Świętym Duchem, żyjący na wieki wieków. Amen.


Święty biskup Ambroży Mediolański (IV wiek)
(tłum. Michał Diemianiuk)

za: azbyka.ru