Pierwsza Boska Liturgia w Łomży

lektor Łukasz Kozłowski, 11 kwietnia 2022

10 kwietnia w V Niedzielę wielkiego postu, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, została odprawiona prawosławna Boska Liturgia w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży.

Nabożeństwo celebrował ks. prot. Marek Wawreniuk w asyście ks. prot. Aleksego Petrowskiego. Podczas kazania duchowny przybliżył znaczenie niedzielnego fragmentu Ewangelii o drodze Chrystusa ku Jerozolimie. W dalszej części zwrócił uwagę w szczególności na istotę owoców pokuty w życiu chrześcijanina na przykładzie św. Marii Egipcjanki.

W trakcie liturgii wzniesiono modlitwy o pokój na Ukrainie, a także za wszystkie ofiary wojny. Na koniec odprawiono krótką żałobną litiję w intencji tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Podczas nabożeństwa śpiewał białostocki chór „Fili” pod dyrygenturą Marty Filimoniuk-Pagór.

W nabożeństwie uczestniczyli m.in. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Komorowski, Starosta Powiatu Łomżyńskiego Lech Szabłowski, Kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta Łomża Grzegorz Daniluk, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Łomży Grzegorz Rytelewski oraz Sebastian Jaworowski, prezes Fundacji „L” i członek zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. List do zebranych skierował Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Ks. prot. Marek Wawreniuk podziękował władzom miejskim Łomży oraz okolicznym samorządowcom za pomoc w przekazaniu informacji o sprawowanym nabożeństwie oraz organizacji transportu uchodźcom.

za: www.orthodox.bialystok.pl
fotografie za: https://mylomza.pl