Historie świętych na piasku pisane

Dominika Kovačević, 23 lipca 2016

Z okazji święta męczennicy Elżbiety (Romanowej) krymska artystka Ksenia Simonowa zaprezentowała swoje najnowsze dzieło – animację o tytule Biały Anioł, która poprzez rysunki na piasku przedstawia życie tej świętej księżnej.

Pomysł zrodził się w 2011 roku, kiedy Ksenia Simonowa wraz z mężem, w odpowiedzi na zaproszenie metropolity Jekatynburga Cyryla, pojechała do tego miasta na obchody „Carskich Dni”. Złożyli oni również wizytę w Alapawiejsku, gdzie św. Elżbieta, będąc więzioną w napolniewskiej szkole, spędziła ostatnie miesiące swego życia. Święta Elżbieta dzieliła celę z nowicjuszką Barbarą, która również poniosła śmierć męczeńską. Mężczyźni byli więzieni w innej części budynku – co najmniej kilku w jednej celi… Ostatnim punktem pielgrzymki artystki było miejsce męczeństwa św. Elżbiety i innych więźniów – wszystkich, z wyjątkiem księcia Sergiusza Michajłowicza (który został zabity strzałem w głowę), żywych pochowano w dole, by następnie do nich strzelać i rzucać kamieniami…

Ta wizyta wywarła duże wrażenie na Simonowej, i dlatego postanowiła stworzyć animację o świętej Elżbiecie; nie jest to jedyne dzieło artystki tego typu – za pomocą techniki rysowania na piasku lub farbami przedstawiła już wcześniej żywoty kilku innych świętych.

Wszystkie można obejrzeć na jej kanale Youtube w tym miejscu.

Z żywotem św. Elżbiety można się zapoznać na łamach naszego serwisu tutaj.

Na podstawie: spc.rs