świat: Metropolita całej Japonii Daniel: apel o rozwiązanie konfliktu

Metropolita całej Japonii Daniel: apel o rozwiązanie konfliktu

Stefan Dmitruk, 10 kwietnia 2022

W związku z trwającą wojną rosyjsko-ukraińską arcybiskup Tokio i metropolita całej Japonii Daniel w połowie Wielkiego Postu wystosował, w imieniu Autonomicznej Cerkwi Japonii, list do patriarchy moskiewskiego Cyryla.

Japoński hierarcha stwierdził w liście: „Autonomiczna Cerkiew Prawosławna Japonii, znajdująca się pod opieką Waszej Świątobliwości, jest bardzo zaniepokojona konfliktem zbrojnym oraz straszliwym rozlewem krwi między umiłowanymi braćmi -Rosjanami i Ukraińcami”.

Metropolita Daniel poprosił patriarchę Cyryla: „Bardzo proszę Waszą Świątobliwość o wykorzystanie duchownej i cerkiewnej siły do ​​jak najszybszego działania na rzecz pojednania i rozwiązania konfliktu między Naszymi Braćmi oraz danie nam, prawosławnym w Japonii, niezachwianego pokoju duchowego i nadziei na przyszłość”.

Zwierzchnik Japońskiej Cerkwi Prawosławnej konkludował: „W imieniu nas wszystkich – hierarchów, duchowieństwa, a także wszystkich wiernych, w tym wiernych rosyjskich i ukraińskich naszej Cerkwi, zwracam się ze szczerą prośbą do Waszej Świątobliwości”.

Japońska Cerkiew Prawosławna w 1970 roku otrzymała status autonomicznej Cerkwi w ramach patriarchatu moskiewskiego. Od 14 maja 2000 roku Cerkwią kieruje arcybiskup Tokio i metropolita całej Japonii Daniel. Siedzibą metropolity jest sobór pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tokio. Społeczność prawosławna Japonii liczy ok. 30.000 wiernych. Japońska Cerkiew składa się z trzech diecezji: arcybiskupstwa Tokio, diecezji Sendai i Japonii wschodniej oraz diecezji Kioto i Japonii zachodniej. Posiada 67 parafii, Prawosławne Seminarium Duchowne w Tokio oraz wydaje miesięcznik „Wiadomości Prawosławne” (jap. „Seikyo Jiho”). Językiem liturgicznym Cerkwi jest język japoński.

Na podstawie:
www.orthodoxjapan.jp
www.hristianstvo.bg