świat: Podziękowania metropolity Onufrego

Podziękowania metropolity Onufrego

tłum. Grzegorz Szmyga, 09 kwietnia 2022

Podziękowania zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyjmują uchodźców z Ukrainy.

Drodzy bracia i siostry!

W imieniu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej zwracam się ze słowami szczerej wdzięczności do wszystkich, którzy pomagają Ukraińcom w czasie straszliwej wojny, która wybuchła w naszej Ukrainie.

W wyniku rosyjskiej inwazji, ponad cztery miliony naszych rodaków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, zostawienia swojej ziemi i szukania schronienia, głównie w krajach zachodniej Europy, ale też w innych państwach świata.

Jako zwierzchnik największej i najliczniejszej Cerkwi ukrainy - Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, której wierni w wielkiej liczbie wyjechali zagranicę ze strefy działań wojennych, pragnę podziękować zwierzchnikom, biskupom, duchowieństwu i wiernym Gruzińskiej, Serbskiej, Rumuńskiej, Bułgarskiej i Polskiej Cerkwi Prawosławnej, a także Prawosławnej Cerkwi Ziem Czeskich i Słowackich. Wasze braterskie wsparcie jest dziś bardzo ważne dla naszych ludzi. Jak mówi św. Jan Chryzostom: "Nie ma niczego silniejszego niż Cerkiew Chrystusa". To prawda. Świadczymy o tym i pokornie prosimy Pana Boga, aby wynagrodził Wam stukrotnie za Wasze dobrodziejstwo i miłosierdzie.

Dziękuję również wszystkim głowom państw europejskich i ich narodom, głowom innych państw świata, organizacjom międzynarodowym i wszystkim tym, którzy przyjęli Ukraińców w swoich domach. Dziękuję ludziom różnych poglądów i wyznań. W ten sposób wypełniacie najważniejsze przykazanie Boże - miłości do Boga i bliźniego. Święci Ojcowie uczą nas, że pomagając bliźniemu, pomagamy Chrystusowi, bo i on był "uchodźcą", kiedy razem ze swoją Matką uciekał od Heroda do Egiptu. Wasza pomoc na zawsze pozostanie w pamięci i sercach wielce cierpiącego ukraińskiego narodu.

Niech Wszechmiłosierny Pan wynagrodzi Was wszystkim "zamiast tym, co tymczasowe - wiecznym; zamiast przemijającym - tym, co nieprzemijające; zamiast tym, co ziemskie - niebiańskim" za wszelkie dobro, które czynicie!

Ze szczerym szacunkiem i wdzięcznością,
ONUFRY,
METROPOLITA KIJOWSKI I CAŁEJ UKRAINY
ZWIERZCHNIK UKRAIŃSKIEJ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ

źródło:
www.news.church.ua