Zwiastowanie Bogurodzicy w Supraślu

hieromnich Serafim, 08 kwietnia 2022

7 kwietnia to dzień, w którym Cerkiew obchodzi uroczystość Zwiastowania Bogurodzicy – główne święto Monasteru w Supraślu. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w przededniu całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył biskup supraski Andrzej w asyście braci Monasteru oraz przybyłych duchownych.

W dniu święta sprawowane były dwie Święte Liturgie. Drugiej z nich przewodniczyli hierarchowie: arcybiskup białostocki i gdański Jakub, biskup łódzki i poznański Atanazy, biskup supraski Andrzej.

Ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych biskup Atanazy. Podkreślił on wyjątkową pokorę Matki Bożej, z jaką przyjęła ona zwiastowanie archanioła Gabriela. – Później poprzez całe swoje życie – mówił hierarcha – Bogurodzica niosła pokorę wiary w Boga. Nie wątpiła, nawet kiedy widziała swojego Syna idącego na krzyż. Miała twardą wiarę w pokorze.

Podczas Liturgii arcybiskup Jakub odznaczył hieromnicha Serafima prawem noszenia złotego krzyża.

Po zakończeniu Liturgii odbyła się tradycyjna procesja wokół cerkwi, podczas której wzniesiona została modlitwa w intencji śp. arcybiskupa Mirona przy jego grobie.

Arcybiskup Jakub w swoim słowie na zakończenie uroczystości zwrócił uwagę, że to pierwsze święto patronalne obchodzone już w poświęconej cerkwi. W imieniu wspólnoty monastycznej biskup Andrzej podziękował przybyłym hierarchom i pielgrzymom.

Fot. Aleksandra Jarosławska, Sławomir Kiryluk i hieromnich Serafim