świat: Święto Zwiastowania Bogurodzicy w Buczy

Święto Zwiastowania Bogurodzicy w Buczy

Stefan Dmitruk, 08 kwietnia 2022

W dniu Zwiastowania Bogurodzicy, 7 kwietnia 2022 roku, archimandryta Arkadiusz (Demczenko), celebrował Liturgię św. Jana Złotoustego w cerkwi pw. św. Piotra i Pawła w Buczy. To pierwsze prawosławne nabożeństwo w mieście po wyzwoleniu Buczy spod okupacji rosyjskiej przez armię ukraińską i masowych egzekucjach ludności cywilnej.

Po Liturgii, z błogosławieństwa metropolity kijowskiego i całej Ukrainy Onufrego - zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, mieszkańcom Buczy przekazano pomoc humanitarną w postaci produktów spożywczych, medykamentów, odzieży i środków czystości. W jej dystrybucję byli zaangażowani pracownicy Ukraińskiego Czerwonego Krzyża.

- Dzisiaj odbyło się szczególne nabożeństwo – pierwsze po wyzwoleniu Buczy. Parafianie, wśród których było dużo dzieci, to ludzie, którzy pozostali w mieście i przeżyli okupację. Wszyscy, ze łzami w oczach, modlili się do Boga i Jego Przenajświętszej Matki za pokój w Ukrainie, za naszych żołnierzy, za swoje rodziny, przyjaciół i bliskie osoby. Wznieśli modlitwy za dusze zabitych żołnierzy, wszystkie zamęczone i zamordowane osoby w naszym mieście oraz państwie – skomentował świąteczne i wyjątkowe ze względu na okoliczności nabożeństwo archimandryta Arkadiusz.

Na podstawie:
https://news.church.ua