Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu gdańskiego

ks. Gabriel Masalski, 07 kwietnia 2022

W piątek IV tygodnia Wielkiego Postu w Prawosławnej Parafii św. Mikołaja w Ornecie odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Gdańskiego.

Przed Liturgią duchowieństwo dekanatu przystąpiło do sakramentu Spowiedzi. Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów sprawowali ks. prot. Radosław Kondratiuk, proboszcz parafii w Królowym Moście (dekanat białostocki), były proboszcz parafii w Ornecie i spowiednik duchowieństwa dekanatu gdańskiego oraz ks. Gabriel Masalski. Podczas Liturgii śpiewał ks. prot. Jan Kojło.

Homilię wygłosił ks. prot. Radosław Kondratiuk, który podkreślił wagę krzyża każdego chrześcijanina, ale przede wszystkim zwracając się do duchownych dekanatu zwrócił uwagę na krzyż niesiony przez każdego z nich. Kaznodzieja zwrócił również uwagę na znaczenie sakramentów Spowiedzi i Eucharystii w życiu każdego prawosławnego, szczególnie wśród duchownych, ponieważ na co dzień to oni sprawują sakrament pokajanija wśród swoich wiernych, tym samym biorąc na siebie ogromną odpowiedzialność. Na zakończenie głos zabrał dziekan okręgu gdańskiego ks. prot. Dariusz Jóźwik, dziękując spowiednikowi i duchowieństwu za uczestnictwo we wspólnym kielichu eucharystycznym oraz gospodarzowi ks. Dariuszowi Sulimie wraz z wiernymi za organizację rekolekcji i gościnę.

Rekolekcje zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz obiad.

Zdjęcia: ks. Dariusz Sulima