świat: Biskup Sylwester (Stojczew): popełniono zbrodnie wojenne

Biskup Sylwester (Stojczew): popełniono zbrodnie wojenne

Stefan Dmitruk, 07 kwietnia 2022

Rektor Kijowskiej Akademii Duchownej i wikariusz metropolii kijowskiej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej biskup biłhorodzki Sylwester (Stojczew) skomentował zbrodnię wojenną w Buczy.

W ostatnich dniach Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły spod okupacji wojsk rosyjskich obwód kijowski. To, co zobaczono w wyzwolonym Hostomlu, Irpeniu, a szczególnie w Buczy, zszokowało nie tylko całą Ukrainę, ale społeczeństwo całego świata. Liczba zabitych i zaginionych osób cywilnych jest liczona, minimum, w setkach. W wyzwalanych miastach w dalszym ciągu znajdowane są zwłoki ze śladami nagłej śmierci oraz identyfikowane są masowe groby. Należy nazwać rzeczy po imieniu. Popełniono zbrodnie wojenne. To, co wydarzyło się w Buczy, wstrząsnęło mną do głębi – stwierdził 4 kwietnia 2022 roku w wydanym oświadczeniu biskup Sylwester.

Hierarcha Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej kontynuuje: Obecnie sytuacja zmieniła się radykalnie. Dzisiaj musimy odpowiedzieć na przerażające pytanie: jak może funkcjonować teologia po Charkowie, Czernihowie, Irpeniu i Buczy? Jak można mówić ludziom o Bogu po tym wszystkim, co zobaczyli podczas obecnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie? Myślę, że na te pytania będą szukać odpowiedzi teologowie i duchowieństwo różnych wyznań chrześcijańskich przez wiele lat.

Świat nigdy nie będzie taki, jaki był wcześniej. Nie będziemy tacy sami, jak wcześniej. Nic nie będzie takie samo, jak wcześniej. Modlę się za wszystkie ofiary. Zgodnie z Boskim przykazaniem (Mt 5, 44) modlę się za naszych wrogów, aby więcej nie przekraczali granic człowieczeństwa, aby się opamiętali i uświadomili sobie, co robią – podsumował rektor Kijowskiej Akademii Duchownej.

Na podstawie:
https://www.facebook.com/www.kdais.kiev.ua