Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Orli

Anna Marczuk, 24 lutego 2016

W ubiegły piątek, 19 lutego, w Orli młodzież z diecezji warszawsko-bielskiej zorganizowała obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. Rozpoczęły się one o godz. 17.00 molebnem w cerkwi pw. Św. Archanioła Michała. Nabożeństwo celebrował o. mitrat Leoncjusz Tofiluk.

Z cerkwi młodzież udała się do Sali Bankietowej Maestro. Po krótkiej modlitwie i przywitaniu przybyłych gości głos zabrał proboszcz parafii o. mitrat Aleksander Tokarewski. Nstępnie zebrani mogli podziwiać występ zespołu Asteria z Bielska Podlaskiego, po którym rozpoczęła się dyskoteka. Największą atrakcją wieczoru było wspólne śpiewanie swojskich piosenek przy akompaniamencie akordeonisty.

W obchodach ŚDMP wzięło udział ponad 120 osób, w tym liczne duchowieństwo oraz delegacja Zarządu Centralnego na czele z przewodniczącym Maciejem Owsiejczukiem.

na podstawie: orthodox.pl