świat: Amerykańska Cerkiew Prawosławna: oświadczenie w sprawie Ukrainy

Amerykańska Cerkiew Prawosławna: oświadczenie w sprawie Ukrainy

Stefan Dmitruk, 03 kwietnia 2022

Synod Biskupów Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej 27 marca 2022 roku wydał oświadczenie w sprawie toczącej się wojny w Ukrainie.

Żaden chrześcijanin nie może być bezstronny w obliczu rozwijającego się kryzysu humanitarnego, cierpienia ani zła, które jest popełniane podczas agresji prowadzonej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie – czytamy w specjalnym orędziu hierarchów Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej.

W związku z tym Święty Synod Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej potępia wojnę, która powoduje śmierć i zniszczenia dotykające miliony niewinnych ludzi. Szczególnie ubolewamy nad zabójstwami i przemocą, popełnionymi przez prawosławnych wobec innych prawosławnych chrześcijan – piszą biskupi.

Synod Biskupów solidaryzuje się z całym narodem ukraińskim i liderami politycznymi Ukrainy oraz udzielił poparcia metropolicie kijowskiemu i całej Ukrainy Onufremu.

Hierarchowie Cerkwi amerykańskiej potwierdzili informację o wysłaniu przez metropolitę całej Ameryki i Kanady Tichona listu do patriarchy moskiewskiego Cyryla. Zwierzchnik Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej poprosił w nim rosyjskiego hierarchę o podjęcie wszekich działań mających na celu zakończenie wojny, cierpienia i śmierci wielu ofiar rosyjsko-ukraińskiego konfliktu.

Na podstawie:
www.oca.org