Prawosławna Boska Liturgia w kościele św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie

ks. mitrat Andrzej Łoś, 02 kwietnia 2022

W sobotę 2 kwietnia br. w sanatoryjnym mieście Nałęczowi,  w kościele rzymskokatolickim pw. św. Jana Chrzciciela sprawowana była prawosławna Boska Liturgia. Na tę okoliczność do kościoła przybyło kilkadziesiąt osób z okolicznych ośrodków, integrujących uchodźców wojennych z Ukrainy. W Liturgii Eucharystycznej uczestniczyła również młodzież uczęszczająca na prawosławną katechezę w Nałęczowie.

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii do wiernych zwrócił się miejscowy Proboszcz, ks. kanonik Marek Czerko, Dziekan Nałęczowski. Podkreślił on, że rzymskokatolicka świątynia może służyć pomocą dla braci prawosławnych, uchodźców z Ukrainy, doświadczonych okrucieństwem wojny.

Boską Liturgię sprawował ks. mitrat Mirosław Wiszniewski, zaś ks. mitrat Andrzej Łoś, spowiadając przybyłych wiernych, asystował posłudze liturgicznej. Podczas nabożeństwa śpiewał kwartet pod dyrekcją Iwana Natiażko z Lublina.

Ze słowem homilii do zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. mitrat Mirosław Wiszniewski. W swoich słowach podkreślił on znaczenie Wielkiego Postu w życiu prawosławnego chrześcijanina, odnosząc się do dźwigania swojego krzyża życia w kontekście Krwi Chrystusowej, przelanej na Golgocie.

Na zakończenie nabożeństwa do zebranych zwrócił się ks. mitrat Andrzej Łoś. Podziękował on ks. kanonikowi Markowi Czerko za gościnność Kościoła i serdeczność, jaką napotkali bracia prawosławni, goszczący w Nałęczowie.

fot. Ivan Natiażko, Sergij Fits