Pomoc humanitarna Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej

Stefan Dmitruk, 02 kwietnia 2022

Pomoc humanitarną o wartości 5.200.000 euro (26.224.213 lei) przekazała, do 24 marca 2022 roku, Rumuńska Cerkiew Prawosławna ofiarom rosyjskiej agresji w Ukrainie.

Od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego Cerkiew rumuńska uczestniczy w pomocy filantropijnej i socjalnej. W działania humanitarne zaangażowano 1.926 duchownych i 2.410 wolontariuszy na terenie Rumunii. Diecezjom Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej przekazano wsparcie finansowe oraz materialne pod postacią produktów spożywczych, ubrań, żywności dla niemowląt, produktów sanitarnych, leków, kocy, odżywek czy zabawek.

Z inicjatywy patriarchatu rumuńskiego i we współpracy z Federacją Filantropijną na początku marca 2022 r. w Bukareszcie zorganizowano Akcję „Oddaj Krew Ukrainie”. Cerkiew rumuńska udzieliła schronienia 11.018 uchodźcom, przekazała kontenery mieszkalne, zorganizowała pomoc medyczną, oświatową. Wykonano 128 transportów humanitarnych z Rumunii, 47 w Ukrainie i 10 z terenu Mołdawii. Transporty morskie z pomocą skierowane do portów ukraińskich oraz mołdawskich.

Na podstawie:
https://orthodoxtimes.com
www.basilica.ro
https://patriarhia.ro